SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti uudesta ansaintajaksosta osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä

SRV YHTIÖT OYJ                  PÖRSSITIEDOTE                  1.3.2024 KLO 13.30

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti uudesta ansaintajaksosta osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta konsernin avainhenkilöille suunnatussa pitkän aikavälin suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 28.3.2023.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023 on neljä ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023–2024, 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Hallitus päättää vuosittain ansaintajaksojen alkamisesta ja niiden yksityiskohdista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan osittain SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Ansaintajakson 2024–2026 palkkiot perustuvat kumulatiiviseen operatiiviseen liikevoittoon vuosilta 2024-2026, hybridilainan takaisinmaksuun, tilauskannan määrään ja rakenteeseen ansaintakauden lopussa sekä elinkaariviisaan rakentamisen osuuteen omaperustaisten, omakehitteisten ja elinkaarihankkeiden kokonaistilauskannasta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Vastaavasti yhtiön toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilön jäsenyys johtoryhmässä tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Vuonna 2024 alkavalta ansaintajaksolta maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 450 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet.

Palkkiota maksettaessa osakkeen arvona huomioidaan enintään 20 euroa.

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 414 3280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   X   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja