SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

SRV YHTIÖT OYJ                        SISÄPIIRITIETO                          31.5.2022 KLO 13.15

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) tiedotti 28.4.2022 suunnittelevansa merkintäetuoikeusantia osana rahoituksen kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä oman pääoman vahvistamiseksi.

SRV:n 30.5.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen, SRV:n hallitus on tänään, 31.5.2022, päättänyt tarjota enintään noin 34,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa SRV:n osakkeenomistajille merkittäväksi enintään 348 056 400 SRV:n uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) heidän olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 0,10 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta (”Osakeanti”). Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista asemaa.

Osakeanti lyhyesti

 • SRV pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 348 056 400 Uutta Osaketta merkittäväksi.
 • SRV:n nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäoikeuksilla (”Merkintäoikeus”), joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat SRV:n osakkeita.
 • SRV:n osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 2.6.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n osakasluetteloon, saa kutakin yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa SRV:n osaketta kohden yhden (1) Merkintäoikeuden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 3.6.2022. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 1.6.2022.
 • Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan (määritelty jäljempänä).
 • Merkintähinta on 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
 • Osakeannin merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämällä pörssilistalla 7.6.2022 ja 14.6.2022 välisenä aikana.
 • SRV tulee julkistamaan Osakeantia koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen arviolta 7.6.2022 ennen Merkintäajan alkamista.
 • SRV on vastaanottanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat merkitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta, jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa (kaikkien edellä mainittujen tahojen merkintäsitoumukset yhdessä ”Merkintäsitoumukset”). Annetut Merkintäsitoumukset edustavat noin 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).
 • Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Yleistä

SRV:n hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 31.5.2022 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta Osakeannista, jossa SRV laskee liikkeeseen enintään 348 056 400 Uutta Osaketta. SRV pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat. SRV:n osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 263 017 341 nykyisestä osakkeesta enintään 611 073 741 osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 57 prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen ja noin 51 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista Osakeannin ja yhtiön 31.5.2022 tiedottaman suunnatun osakeannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että molemmat annit merkitään kokonaisuudessaan.

Uusia Osakkeita tarjotaan SRV:n osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat SRV:n osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 2.6.2022. Sikäli kuin Osakeannin ehdoissa ei ole toisin esitetty, kukin SRV:n osakkeiden haltija, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n osakasluetteloon, saa kutakin yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa SRV:n osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 3.6.2022.

Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa. SRV:n hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. SRV:n hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

Kunkin Uuden Osakkeen Merkintähinta on 0,10 euroa. Merkintähinta vastaa noin 45 prosentin laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen SRV:n osakkeen päätöskurssiin 0,2885 euroa Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä 30.5.2022. Uusien Osakkeiden Merkintähinta kirjataan SRV:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan (”Ensisijainen Merkintä”). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 7.6.2022 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy SRV:n listalleottohakemuksen) ja 14.6.2022 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, SRV:n osakkeenomistajilla ja muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia (”Toissijainen Merkintä”) Merkintähintaan. Toissijaisessa Merkinnässä merkityt Uudet Osakkeet allokoidaan ensisijaisesti niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä ja toissijaisesti niille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia.

SRV:n hallitus hyväksyy Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt Ensisijaiset Merkinnät ja Toissijaiset Merkinnät arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

SRV julkaisee arviolta 27.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) pörssitiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopullinen tulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset Osakkeet”) merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla omana osakelajinaan arviolta 22.6.2022 edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy SRV:n listalleottohakemuksen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään SRV:n olemassa oleviin osakkeisiin, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa) edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy SRV:n listalleottohakemuksen.

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 29.6.2022 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Merkintäsitoumukset

SRV on vastaanottanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat merkitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta, jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa. Annetut Merkintäsitoumukset edustavat noin 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Tärkeitä päivämääriä

1.6.2022       Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

2.6.2022       Osakeannin täsmäytyspäivä

7.6.2022       Osakeannin Merkintäaika alkaa

7.6.2022       Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa

14.6.2022     Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy

21.6.2022     Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

22.6.2022     Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

23.6.2022     Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

27.6.2022     Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

28.6.2022     Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy (arviolta)

28.6.2022     Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)

29.6.2022     Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi (arviolta)

29.6.2022     Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

SRV on laatinut Osakeantia koskevan esitteen (”Esite”), johon SRV odottaa saavansa Finanssivalvonnan hyväksynnän arviolta 6.6.2022. Olettaen, että Finanssivalvonta hyväksyy Esitteen, tullaan Esite asettamaan saataville SRV:n verkkosivuille www.srv.fi/merkintaoikeusanti/ arviolta 7.6.2022 ennen Merkintäajan alkamista, sekä SRV:n pääkonttorille osoitteeseen Tarvonsalmenkatu 15,02600 Espoo ja Helsingin Pörssin vastaanottoon osoitteeseen Fabianinkatu 14, 0100 Helsinki, arviolta 8.6.2022. Lisäksi Esite on saatavilla Pääjärjestäjän verkkosivuilla www.danskebank.fi/srv-fi/ arviolta 7.6.2022 lähtien.

Esitteestä laadittu epävirallinen englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta 7.6.2022 lähtien SRV:n verkkosivuilta www.srv.fi/rights-issue ja Pääjärjestäjän verkkosivuilta www.danskebank.fi/srv-en/.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii SRV:n oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi

Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille. 

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Osakeannin  ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka SRV laatii Osakeannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/merkintaoikeusanti/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank toimii järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Danske Bank ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Danske Bank ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.