SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

SRV YHTIÖT OYJ    PÖRSSITIEDOTE    15.12.2023   KLO 9.00

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 koskien tilintarkastajan valintaa

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 25.3.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastuksen kilpailuttamisen perusteella tilikaudelle 2024 yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos PricewaterhouseCoopers Oy valitaan SRV Yhtiöiden tilintarkastajaksi, sen ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jukka Torkkeli ja se tulee toimimaan myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportin varmentajana.   

Tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle

SRV Yhtiöiden tarkastusvaliokunta on järjestänyt lakisääteisen tilintarkastuksen kilpailutuksen tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien ja valmistellut suosituksensa koskien tilintarkastajan valintaa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti.

Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkastusvaliokunnan on annettava SRV Yhtiöiden hallitukselle suosituksensa ehdotukseksi tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi. Tilintarkastusasetuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan on ilmoitettava kaksi vaihtoehtoa tilintarkastustoimeksiantoa varten ja perusteltava, mitä vaihtoehtoa se pitää etusijalla.

Tarkastusvaliokunta on saanut kilpailutuksessa kolme tarjousta. Valiokunta on arvioinut ehdokkaita useiden valintakriteerien perusteella, joita olivat muun muassa rakennustoimialan tuntemus, tilintarkastuksen laatu ja teknologian hyödyntäminen tarkastuksessa, tilintarkastustiimin kokemus sekä palkkion kilpailukykyisyys. Valiokunta on määrittänyt Ernst & Young Oy:n ja PricewaterhouseCoopers Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi yhtiön tilintarkastustoimeksiannolle. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen PricewaterhouseCoopers Oy:stä tuli valiokunnan ensisijainen suositus yhtiön tilintarkastusyhteisöksi.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportin varmentaminen

Tilintarkastuksen kilpailutuksen yhteydessä tarkastusvaliokunta on varmistanut, että sen tilintarkastajaksi suosittelemalla PricewaterhouseCoopers Oy:llä on edellytykset saada EU:n kestävyysraportointidirektiivin (EU 2022/2464, CSRD) voimaansaattamisesta annetussa hallituksen esityksessä (HE 20/2023) edellytetty kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys voidakseen toimia myös yhtiön tilikaudelta 2024 laadittavan kestävyysraportin varmentajana.

Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, SRV, p. 050 414 3280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedInX  Instagram 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja