SRV Yhtiöt Oyj tarkentaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoiton arviotaan perustuen Sijoittaminen-segmentin tiettyjen tase-erien arvostusten muutokseen

SRV YHTIÖT OYJ     SISÄPIIRITIETO      13.1.2021   KLO 19.00  

SRV Yhtiöt Oyj tarkentaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoiton arviotaan perustuen Sijoittaminen-segmentin tiettyjen tase-erien arvostusten muutokseen

SRV Yhtiöt Oyj tarkentaa vuoden 2020 operatiivisen liikevoiton arviotaan. Arvioon vaikuttaa tiettyjen Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvojen tarkistukset. Yhtiö arvioi aiemmin osana vuoden 2020 näkymiään, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto paranisi vuoteen 2019 verrattuna ja olisi positiivinen. Nyt yhtiö tarkentaa vuoden 2020 arvioitua operatiivista liikevoittoaan ja arvioi, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto on 3-6 miljoonaa euroa. Muilta osin yhtiön aiemmin antamat näkymät vuodelle 2020 pysyvät ennallaan.

Vuoden 2020 operatiiviseen liikevoittoon tulevat vaikuttamaan Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden negatiivinen yhteisvaikutus on yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Arvostusten muutokset koostuvat kauppakeskus REDIn lisäkauppahinnan arvon alentumisesta, kauppakeskus Pearl Plazan luokittelun muutoksesta ja kahden muun omaisuuserän arvon tarkistuksesta.

Yhtiö myi osuutensa kauppakeskus REDIstä helmikuussa 2020 ja kirjasi tuolloin kaupan yhteydessä sovitusta 50 miljoonan euron mahdollisesta tulevaisuudessa maksettavasta lisäkauppahinnasta 13,5 miljoonaan euron lisäkauppahintasaamisen. Kauppakeskus REDIn päivitetyn kassavirtapohjaisen ennusteen johdosta SRV kirjaa lisäkauppahintasaamiseen arvonmuutoksen, millä on noin 13 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2020 operatiiviseen liikevoittoon.

Yhtiön omistus Pearl Plaza -kauppakeskuksesta oli aiemmin luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Koronapandemian toinen aalto oli merkittävin syy myyntineuvotteluiden päättymiseen tuloksettomina. Kohteen luokittelu palautetaan osuudeksi osakkuus- ja yhteisyrityksissä, millä on noin 6 miljoonan euron positiivinen vaikutus vuoden 2020 operatiiviseen liikevoittoon. SRV jatkaa strategiansa mukaisesti kohteen kehittämistä tarkoituksenaan myydä omistuksensa markkinatilanteen niin salliessa.

Lisäksi yhtiö tekee tarkistuksia kahden muun Sijoittaminen-segmentin omaisuuserän arvoon siten, että tarkistuksilla on yhteensä noin 5 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2020 operatiiviseen liikevoittoon.

Tase-erien arvostukseen tehtävien tarkistusten yhteisvaikutus vuoden 2020 operatiiviseen liikevoittoon on 12 miljoonaa euroa negatiivinen, ja yhtiö arvioi siten vuoden operatiivisen liikevoiton olevan 3-6 miljoonaa euroa. Ilman tase-erien arvostukseen tehtäviä tarkistuksia vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto olisi ollut arviolta 15-18 miljoonaa euroa.

SRV Yhtiöt Oyj julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 4.2.2021. Yhtiö noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten raporttiensa julkistamista. SRV Yhtiöt Oyj on nyt hiljaisella jaksolla, joka jatkuu yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen julkaisuun asti torstaina 4.2.2021.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, puh. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi

Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 6741949, jarkko.rantala@srv.fi
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja