SRV Yhtiöt Oyj on sopinut 40 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotusta maksuvalmiusluotosta

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     26.4.2023   KLO 14.00

SRV Yhtiöt Oyj on sopinut 40 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotusta maksuvalmiusluotosta

SRV Yhtiöt Oyj on sopinut sitovasta 40 miljoonan euron suuruisesta vakuudettomasta maksuvalmiusluotosta (Revolving Credit Facility, RCF) keskeisten lainanantajiensa kanssa (Danske Bank, Nordea, OP, Swedbank). Maksuvalmiusluoton maturiteetti on kaksi vuotta yhden vuoden lisäoptiolla. Se korvaa huhtikuussa 2022 allekirjoitetun rahoituslimiitin, johon on kuulunut 30 miljoonan euron sitova maksuvalmiusluotto, 40 miljoonan euron sitova projektirahoituslimiitti ja 63 miljoonan euron ei sitova projektirahoituslimiitti. Jatkossa projektirahoituksista neuvotellaan kahdenvälisesti pankkien kanssa normaalin markkinakäytännön mukaisesti.

Maksuvalmiusluoton korkomarginaali on sidottu kolmeen SRV:n keskeisistä vastuullisuustavoitteista: hiilidioksidipäästöt sekä omassa että kumppaniverkoston toiminnassa sekä tapaturmataajuuteen (LTIF). Taloudelliset kovenantit ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate ja minimilikviditeetti (aiemmassa rahoituslimiitissä minimikassa).

”Uusi maksuvalmiusluotto vahvistaa likviditeettiämme ja turvaa rahoituksemme seuraaviksi kahdeksi vuodeksi”, SRV:n talous- ja rahoitusjohtaja Jarkko Rantala sanoo. ”Strategiamme näkökulmasta on tärkeää, että olemme sitoneet maksuvalmiusluoton korkomarginaalin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä alalla keskeisessä roolissa olevaan työturvallisuuteen.”

Lisätiedot:
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja