SRV Yhtiöt Oyj on asettanut uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE        2.2.2023   KLO 8.10

SRV Yhtiöt Oyj on asettanut uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

SRV Yhtiöt Oyj on asettanut uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen se tähtää vuoden 2026 loppuun mennessä. Yhtiö ilmoittaa jatkavansa elinkaariviisaan strategiansa toteuttamista sekä pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan projektikantansa arvoa lisäämällä omakehitteisten ja omaperustaisten hankkeiden osuutta tuotannossaan.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen se tähtää vuoden 2026 loppuun mennessä:

 • Operatiivinen liikevoitto: 6 %
 • Liikevaihto: 900 milj. euroa
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön näkymät ja pääomatarpeet

Operatiivista liikevoittoa koskeva tavoite pysyy ennallaan. Rinnalle asetettiin kasvutavoitetta kuvastava liikevaihtotavoite. Pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista poistui nettovelkaantumisastetta koskeva tavoite, koska vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana toteutetun laajan rahoitusjärjestelyn jälkeen nettovelkaantumisaste on ollut selkeästi alle aiemman tavoitetason. Yhtiö ei muuttanut osingonjakopolitiikkaansa.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola toteaa yhtiön uskovan, että operatiivinen liikevoitto saavuttaa kuuden prosentin tavoitteen vuoden 2026 loppuun mennessä.

”Kuuden prosentin tavoitteen saavuttaminen edellyttää liikevaihtomme kääntymistä kasvuun sekä omaperusteisten asuntokohteiden, omakehitteisten asunto- ja toimitilahankkeiden ja elinkaarihankkeiden osuuden kasvattamista hankekannassamme. Tämän käänteen tekeminen oli tavoitteenamme jo vuoden 2022 aikana. Hyvin kehittynyt hankekehityskantamme olisi tähän tarjonnut mahdollisuuden, mutta merkittävästi heikentynyt kuluttaja- ja sijoittajakysyntä viivästyttävät tavoitteen toteutumista”, Sipola sanoo.

”Tässä markkinatilanteessa portfoliomme painottuminen vakaata tulosta tuoviin toimitilarakentamisen projektinjohto- ja allianssihankkeisiin kantaa kuitenkin meidät verrattain riskittömästi vaikeimmaksi arvioimamme vuoden 2023 yli. Uskomme, että vuodesta 2024 alkaen pääsemme jälleen täyspainoisesti työstämään portfolion muutosta ja kasvua.”

Sipola toteaa, että liikevoittotavoitteeseen pääsy vaatii erityisesti vahvaa ja arvoa luovaa hankekehitystä yhteistyössä kaupunkien ja asiakkaiden kanssa.

”Meillä on vahva hankekehityksen salkku tuleville vuosille, ja teemme töitä sen edelleen kasvattamiseksi”, Sipola sanoo.

Kohti elinkaariviisasta tulevaisuutta

Samalla, kun yhtiö on asettanut uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, se on tarkentanut elinkaariviisaan strategiansa tavoitteita ja strategiaohjelmiensa sisältöjä.

SRV:n strategiset tavoitteet ovat:

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
 • Tilojen käyttäjien ja asukkaiden hyvinvointi
 • Kiinteistön kestävät tuotot koko niiden elinkaaren ajalta
 • Erinomainen asiakaskokemus
 • SRV:n pitkäjänteisen kilpailuedun varmistaminen ja kannattava kasvu

”Pyrkimyksemme on asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen rakentaa elinkaariviisaasti niin, että kestävä rakentaminen luo turvaa vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin”, Sipola toteaa.

Strategian kärkiohjelma, Arvoa elinkaariviisaalla rakentamisella, ohjaa yhtiön strategista kehitystä. Lisäksi strategiaan sisältyy edelleen kolme strategista ohjelmaa:

 • Toiminnan tehostaminen koko rakentamisen ketjussa (aiemmin Toiminnan tehostaminen koko rakentamisen ketjussa)
 • Toimitilamarkkinoiden paras asiakaskokemus (aiemmin Johtava markkina-asema toimitilamarkkinassa)
 • Kannattavuuden kasvu asuntorakentamisessa (aiemmin Asuntorakentaminen kannattavuuden kärkenä)

SRV:n strategia on kuvattu osoitteessa: https://www.srv.fi/srv-yhtiona/strategia

Yrityksen strategiasta kerrotaan vuoden 2022 tulosjulkistamistilaisuudessa, joka pidetään 2.2.2023 webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.
 

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, puh. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.
 

SRV – Elämäsi rakentaja