SRV Yhtiöt Oyj muuttaa segmenttirakennettaan ja julkaisee uuden segmenttirakenteen mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2022

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     27.4.2023   KLO 8.15

SRV Yhtiöt Oyj muuttaa segmenttirakennettaan ja julkaisee uuden segmenttirakenteen mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2022

SRV Yhtiöt Oyj ottaa käyttöön uuden segmenttirakenteen 1.1.2023 alkaen. Jatkossa yhtiö raportoi konsernin yhtenä segmenttinä, ensimmäisen kerran 27.4.2023 julkaistavassa ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsauksessa.

SRV:n aiemmat raportointisegmentit olivat kaksi liiketoiminta-aluetta, Rakentaminen ja Sijoittaminen. Rakentaminen-liiketoiminta on käsittänyt kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Sijoittaminen-liiketoimintaan ovat kuuluneet keskeneräiset ja valmiit kohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana.

Raportointirakenteen muutoksen taustalla on Venäjän ja Fennovoiman sijoitusten alaskirjaus ja SRV:n päätös vetäytyä Venäjän markkinasta. Valtaosa Sijoittaminen-liiketoiminnan sijoitetusta pääomasta on ollut aiemmin Venäjällä. Nämä sijoitukset ovat lähes kokonaan alaskirjattu keväällä 2022. SRV on vielä osaomistajana kahdessa venäläisessä kauppakeskuksessa osakkuusyhtiöiden kautta. Sen lisäksi SRV:llä on Venäjällä yksi tonttiomistus. SRV jatkaa aktiivisesti neuvotteluja, joilla yhtiö tähtää loppujen Venäjällä sijaitsevien omaisuuseriensä myyntiin.

“Sijoittaminen-segmentin taloudellinen ja strateginen merkitys on supistunut hyvin pieneksi, jolloin konsernin raportoiminen jatkossa yhtenä segmenttinä on luontevaa”, talous- ja rahoitusjohtaja Jarkko Rantala sanoo.

Liitteenä oleva pdf-tiedosto sisältää uuden raportointirakenteen mukaiset vertailutiedot vuodelta 2022. Segmenttiraportoinnin muutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tuloslukuihin. Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja