SRV Yhtiöt Oyj käynnistää tervehdyttämisohjelman

SRV YHTIÖT OYJ     SISÄPIIRITIETO     31.10.2019     8.20 

SRV Yhtiöt Oyj käynnistää tervehdyttämisohjelman

SRV aloittaa tervehdyttämisohjelman, jonka lyhyen tähtäimen tavoite on varmistaa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle.

Yhtiö aloittaa kannattavuutensa parantamiseksi ja likviditeettiasemansa vahvistamiseksi tervehdyttämisohjelman, joka keskittyy organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin.

Taseen keventämistä jatketaan myymällä mm. valmiita asuntoja, tontteja ja sijoituksia nopeutetussa tahdissa. Tämän lisäksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia alentaa omistusosuuttaan eri yhteistyöhankkeissa. Tavoitteena on keventää tasetta 40 miljoonalla eurolla vuoden 2020 aikana.

Omaan taseeseen rakentamista vähennetään siirtämällä tuotannon painopistettä omaperusteisista hankkeista omakehitteisin hankkeisiin, jotka SRV myy sijoittajalle ennen rakentamisen aloittamista. Omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden valintaa tiukennetaan ja panostukset kohdistetaan harvempiin potentiaalisiin hankkeisiin, mikä tuo hankekehitykseen vähintään miljoonan euron vuotuiset säästöt. Lisäksi hankevalinnassa rajoitetaan korkean riskin hankkeiden osuutta hankekannasta, jolloin tarjoustoiminta suunnataan kannattaviin hankkeisiin ja terveeseen volyymiin.

Keskeinen osa tuloksen parantamista on asuntotuotannon hankintojen edelleen keskittäminen, toimitilarakentamisen hankintakategorioiden johtamisen vahvistaminen ja kansainvälisen hankinnan osuuden lisääminen kokonaisvolyymista. Tavoitteena on saavuttaa useiden prosenttiyksiköiden säästöt yhtiön satojen miljoonien eurojen hankintavolyymistäLisäksi epäsuorien hankintojen ja toimitilaratkaisujen kautta haetaan vähintään miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhtiö suunnittelee uudistavansa toimintakulttuuriaan ja organisaatiotaan tavoitteenaan parempi toiminnan laatu ja tehokkuus.

Yhtiö aloittaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan mahdollisesta uudelleen organisoinnista johtuen yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat Suomen henkilöstöä. Arvioitu henkilöstön sopeuttamistarve on 90 henkilötyövuotta, joka vastaa noin 6 miljoonan euron vuotuista kustannusvaikutusta.

Yhtiön strategisena tavoitteena on merkittävästi parantaa kannattavuuttaan sekä laskea sidotun pääoman tasoa asteittain 250–300 miljoonaa euroa nykyisten kauppakeskusinvestointien tultua realisoiduksi arviolta vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiö määrittelee vuoden 2020 näkymät tilinpäätöksessään 6.2.2020.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi 
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. 

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja