SRV Yhtiöt Oyj käynnistää omien osakkeiden hankinnan osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä varten

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     03.02.2022    KLO 8.35

SRV Yhtiöt Oyj käynnistää omien osakkeiden hankinnan osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä varten

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 29.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia SRV:n osakkeita. Osakkeiden hankinta käynnistyy aikaisintaan 4.2.2022 ja päättyy kun tarvittavat osakkeet on hankittu. Hankittava määrä on korkeintaan 3 900 000 osaketta, joka vastaa noin 1,5 % SRV:n kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toimeenpanoa varten.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous 29.3.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 26 000 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

SRV:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 263 017 341. SRV:n omistuksessa on tällä hetkellä 862 561 omaa osaketta.

 

Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 4143 280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja