SRV Yhtiöt Oyj: Kannustinjärjestelmästä 2021-2022 maksettavat palkkiot sekä toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän 2019-2026 ja kannustinjärjestelmän 2021-2025 lakkauttamiset

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE        2.2.2023   KLO 8.20

SRV Yhtiöt Oyj: Kannustinjärjestelmästä 2021-2022 maksettavat palkkiot sekä toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän 2019-2026 ja kannustinjärjestelmän 2021-2025 lakkauttamiset

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on 1.2.2023 tehnyt seuraavat päätökset liittyen yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin:

Palkkiot kertaluonteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 2021-2022

Hallitus on vahvistanut yhtiön kertaluonteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2021-2022 kuuluneille henkilöille järjestelmän ansaintajaksolta 2021-2022 maksettavat palkkiot. Palkkiot perustuvat konsernin operatiiviseen kassavirtaan sekä yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) kahden vuoden aikana. Palkkioiden määrää laskettaessa on kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti huomioitu SRV:n 4.7.2022 toteuttamasta osakkeiden yhdistämisestä aiheutuneet muutokset yhtiön osakkeiden määrässä.

Hallitus on kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti lisäksi päättänyt, että palkkiot maksetaan järjestelmään kuuluneille henkilöille kokonaan rahana. Maksettavien palkkioiden yhteismäärä on 155 547 euroa (bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätyksinä suoritettava osuus).

Kertaluonteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää on kuvattu muilta osin yhtiön 29.3.2021 julkaisemassa pörssitiedotteessa https://www.srv.fi/tiedotteet/srv-yhtiot-oyjn-hallitus-paatti-avainhenkiloiden-osakepohjaisista-kannustinjarjestelmista/.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2019-2026 ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021-2025 lakkauttaminen sekä uuden kannustinjärjestelmän valmistelun aloittaminen

Hallitus on päättänyt lakkauttaa toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2019-2026 ja yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021-2025. Hallitus on katsonut, ettei kannustinjärjestelmien jatkaminen ole enää perusteltua yhtiön vuonna 2022 taseen vahvistamiseksi toteuttamien rahoitusjärjestelyjen ja niistä muun muassa yhtiön osakkeiden määrään aiheutuneiden muutosten seurauksena. Lakkautusten seurauksena toimitusjohtajan osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään 2019-2026 perustuneet osakkeiden hankintaoikeudet on mitätöity, eikä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2021-2025 jo alkaneilta ansaintakausilta 2021-2023 ja 2022-2024 tulla maksamaan palkkioita järjestelmään kuuluneille noin 30 avainhenkilölle, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja.

Hallitus on käynnistänyt uuden, korvaavan yhtiön avainhenkilöille ja toimitusjohtajalle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän valmistelun.

Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 414 3280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram
 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.
 

SRV – Elämäsi rakentaja