SRV Yhtiöt Oyj julkaisee uuden operatiivisen liikevoiton mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2020

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      30.3.2021   KLO 10.00

SRV Yhtiöt Oyj julkaisee uuden operatiivisen liikevoiton mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2020

SRV Yhtiöt Oyj julkaisee uuden operatiivisen liikevoiton mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2020. Tämän tiedotteen liite sisältää tilintarkastamattomat taloudelliset vertailutiedot operatiivisen liikevoiton osalta jokaisesta vuosineljänneksestä ja koko vuodesta 2020.

SRV muutti operatiivisen liikevoiton määritelmää vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi vuoden 2021 raportoinnissa. Yhtiö antoi tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä vuoden 2021 näkymät uuden operatiivisen liikevoiton määritelmällä.

Uuteen operatiivisen liikevoiton määritelmään on lisätty oikaisu vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien osalta. Uusi määritelmä, jonka mukaan näkymät 2021 on annettu, on seuraava:

Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto +/-  osakkuus- ja yhteisyritysten valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet voitot ja tappiot sekä valuuttasuojauksesta aiheutuneet tuotot ja kulut +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät = Omaisuuserien arvon alentumiset ja niiden palautumiset, poikkeuksellisista omaisuuserien luovutuksista aiheutuneet voitot ja tappiot ja konsernirakenteen muutoksista aiheutuneet tuotot ja kulut

Uusi määritelmä on voimassa vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnista lukien. Vertailutietoina esitetään operatiivinen liikevoitto ja operatiivinen liikevoitto %.

 

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja