SRV julkistaa uudistetun strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2027: Kohti kestävää kannattavuutta

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE     21.11.2023   KLO 9.00

SRV julkistaa uudistetun strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2027: Kohti kestävää kannattavuutta

SRV Yhtiöt Oyj on tänään julkistanut uudistetun strategiansa ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2024-2027. Strategia vastaa yhtiön liiketoimintaympäristössä jatkuviin kehityssuuntiin kuten ilmastonmuutoksen kiihtymiseen, kaupunkien kasvuun ja tiivistymiseen sekä nopeutuvaan digitalisaatioon.

”Pyrkimyksenämme on rakentaa elinkaariviisasta ympäristöä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kuunnellen”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.Toimintatapamme kiteytyy asiakaslupauksessamme ’Kuuntelemalla rakennamme viisaasti’.”

Yhtiön strategisia tavoitteita ovat omistaja-arvon kasvattaminen, erinomainen asiakaskokemus, haluttu työnantaja sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan keskittymällä viiteen strategiseen painopisteeseen:

  • Markkinaolosuhteiden ja riskien hallinnan kannalta optimoitu portfolio
  • Elinkaariviisas rakentaminen
  • Arvoa tuottava asiakastyö
  • Tehokkuus ja digitalisaatio
  • Yrityskulttuuri, ihmiset ja osaaminen

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet saavutetaan liiketoiminnan jatkuvalla optimoinnilla 

SRV:n tavoitteena on jatkuvasti optimoida portfoliotaan markkinaolosuhteiden ja riskienhallinnan kannalta siten, että yhtiö saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Vuoden 2023 lopulla yhtiön hankeportfolio on vahvasti painottunut yhteistoiminnallisiin toimitilaurakoihin. Jatkossa tavoite on hakea kannattavaa kasvua lisäämällä hallitusti asuntorakentamisen ja erityisesti omaan hankekehitykseen perustuvan asunto- ja toimitilarakentamisen osuutta seuraavasti:

  • Johtavaa asemaa yhteistoiminnallisissa allianssi- ja projektinjohtourakointihankkeissa vahvistetaan
  • Asuntorakentamisen osuutta liikevaihdosta kasvatetaan tasolle 30-40 %
  • Omaan hankekehitykseen perustuvien toimitilojen ja asuntojen omakehitteisten hankkeiden sekä asuntojen omaperusteisten hankkeiden suhteellista osuutta portfoliossa kasvatetaan 30-40 %:iin liikevaihdosta

”Tavoitteemme on rakentaa yhtiöstä kestävästi kannattava. Ohjaamme kannattavuuttamme hyödyntämällä markkinan mahdollisuuksia sekä huolellisen riskienhallinnan avulla. Riskienhallinnan keskeisin tekijä on tarkka hankevalinta. Hallinnoimme aktiivisesti riskejä myös hajauttamalla portfoliotamme maantieteellisesti, käyttötarkoituksittain ja sopimustyypeittäin sekä rajaamalla hankkeiden sitomaa pääomaa”, Sipola sanoo.

Maantieteellisesti yhtiö keskittyy jatkossakin erityisesti Suomen kasvaviin kaupunkialueisiin. Yhteistoiminnallisessa urakoinnissa tavoitteena on olla johtava toimija maanlaajuisesti. Korjausrakentamisessa yhtiö hakee kasvua yhteistoiminallisilla toteutusmuodoilla etenkin yhteistyössä avainasiakkaidensa kanssa.

Elinkaariviisas rakentaminen edelleen strategian ytimessä

”Olemme saaneet elinkaariviisauden saralla paljon aikaan edellisellä strategiakaudella ja tulokset näkyvät omakehitteisten hankkeiden kannattavuuden parantumisena. Olemme keskittyneet omakehitteisiin ja -perusteisiin hankkeisiin sekä erityisesti painottaneet päästöjen pienentämistä eli ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kaikki työmaamme ovat olleet nettopäästöttömiä vuoden 2022 alusta, ja päästömme ovat pienentyneet 75 %. Lisäksi olemme rakentaneet ensimmäisen nettopäästöttömän rakennuksemme”, Sipola kertoo. ”Näemme elinkaariviisaan rakentamisen isona kilpailuetuna. Esimerkiksi JLL:n ja CBRE:n selvitysten mukaan elinkaariviisaiden kohteiden vuokrausaste on noin 8 % parempi, ja niiden vihreä preemio myydessä on noin 8-12 %. Lisäksi käytönaikainen energiankulutus elinkaariviisaassa rakennuksessa on noin 20-30 % pienempi."

Arvoa tuottavan asiakastyön painopisteessä SRV painottaa muun muassa kasvua asiakaslähtöisissä ja elinkaariviisaissa hankekehityshankkeissa, asiakaslupauksensa mukaisia liiketoimintaprosesseja sekä yhteistoiminnallisuuden kulttuurin vahvistamista. Tehokkuuden ja digitalisaation osalta yhtiö tulee edelleen kehittämään hankintaansa ja teollista rakentamista sekä hyödyntämään uusimpia teknologioita tietomallinnuksessa sekä tuotannon- ja suunnittelunohjauksessa. Yrityskulttuurin, ihmisten ja osaamisen kentällä yhtiö panostaa erityisesti kilpailukykyyn osaajien ja yrityskulttuurin avulla, johtamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden edistämiseen.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen​
se tähtää vuoden 2027 loppuun mennessä:​

  • Operatiivinen liikevoitto vähintään 50 milj. euroa (aikaisemmin 6 %)​
  • Liikevaihto > 900 milj. euroa (aikaisemmin 900 milj. euroa) ​

Yhtiön osinkopolitiikan mukainen tavoite jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden yhtiön näkymät ja pääomatarpeet pysyy ennallaan.

Pääomamarkkinapäivä

SRV esittelee uudistetun strategian ja päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 21.11.2023 klo 12.00 alkaen järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tai tallenteena tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://srv.videosync.fi/paaomamarkkinapaiva-2023/register. Esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen SRV:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.srv.fi/srv-yrityksena/sijoittajalle/cmd/. Pääomamarkkinapäivän kieli on suomi.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja