SRV julkistaa uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2024: Elinkaariviisasta todellisuutta rakentamassa

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE        4.2.2021   KLO 8.20

SRV julkistaa uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2024: Elinkaariviisasta todellisuutta rakentamassa

SRV Yhtiöt Oyj on tänään julkistanut uuden strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2021-2024. Strategia tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun.

”Uusi strategiamme vastaa toimintaympäristömme merkittävimpiin haasteisiin – ilmastonmuutoksen kiihtymiseen sekä kaupunkien kasvuun ja tiivistymiseen”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

”Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen päätökset turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, arvon ja kannattavuuden – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.”

”SRV:n strategia lähtee rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että koko elinkaari on huomioitu. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi. Se tarkoittaa, että optimoimme aina rakennuksen ympäristöjalanjäljen ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Energiankulutus ja hiilijalanjälki optimoidaan etenkin energian tuotantomuodon valinnoilla, energiatehokkailla ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla.”

SRV on toteuttanut ja käynnistämässä useita julkisen sektorin elinkaarihankkeita, kuten Jokirinteen oppimiskeskuksen Kirkkonummella, Uudenkaupungin sekä Siuntion sivistys- ja hyvinvointikeskukset sekä Helsingin kielilukion. Nyt yhtiö käynnistää kärkiohjelman, joka tuo elinkaariviisauden osaksi kaikkea rakentamista ja yhteistyötä rakennuspaikkojen valinnasta alkaen aina ylläpitoon ja palveluihin saakka. Sipola linjaa, että tämä mahdollistaa yhtiön asiakkaille turvalliset ja kestävät ratkaisut arvonluonnissa pitkällä aikavälillä, uudistaa SRV:n tapaa toimia sekä viitoittaa toimialan tulevaisuutta.

Kannattavuuden parantuminen ja velkaisuusasteen alentaminen varmistetaan kolmella strategisella ohjelmalla:

  • johtavan markkina-aseman saavuttaminen toimitilamarkkinoilla
  • toiminnan tehostaminen koko rakentamisen ketjussa ja
  • asuntorakentamisen kannattavuuden kehittäminen.

Sijoittaminen-liiketoiminnassa yhtiö keskittyy edelleen taseen keventämiseen. Yhtiö kehittää Venäjän kauppakeskusten operatiivista liiketoimintaa tavoitteenaan kauppakeskusten divestoinnit kauppakeskusten kehitysvaiheen ja markkinatilanteen perusteella arvioituna ajankohtana. Sijoittaminen-liiketoiminnan fokus arvioidaan uudelleen Venäjän kauppakeskusten divestointien jälkeen. Strategiajakson aikana SRV voi toimia osa-investoijana valikoiduissa hankkeissa Suomessa.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2021 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021−2024:

  • Operatiivinen liikevoitto 6 % jakson loppuun mennessä.
  • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta 40–60 prosenttia jakson loppuun mennessä.
  • Yhtiön alentaessa asteittain velkaisuuttaan SRV ennakoi osinkopolitiikan mukaisesti maksavansa osinkoa aikaisintaan tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

Taloudellisten tavoitteiden operatiivinen liikevoitto on määritelty päivitetyn operatiivisen liikevoiton mukaan.

Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen perustuu operatiiviseen tehokkuuteen ja vakaaseen kassavirtaan. Lisäksi se edellyttää yhtiön aseman vahvistamista myös yksityisen sektorin toimitilamarkkinassa sekä omaperusteisen asuntotuotannon kasvattamista sijoittajahankkeiden rinnalla. Operointivaiheessa olevista kauppakeskuksista pyritään luopumaan kauppakeskusten kehitysvaiheen ja markkinatilanteen perusteella arvioituna ajankohtana.

Kannattavuustavoitteisiin pääseminen edellyttää lisäksi oman toiminnan tehostamista sekä tulevien hankkeiden entistä tarkempaa valikointia niiden riskitason, kannattavuuden ja pääoman sitovuuden osalta. Yhtiö uskoo saavuttavansa strategian mukaisen tulostason vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yrityksen strategiasta kerrotaan vuoden 2020 tulosjulkistamistilaisuudessa, joka pidetään 4.2.2021 webcast-lähetyksenä klo 10.00 alkaen. Webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, puh. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja