Muutoksia SRV Yhtiöt Oyj:n johtoryhmässä ja organisaatiorakenteessa

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      3.12.2020  KLO 09.30

Muutoksia SRV Yhtiöt Oyj:n johtoryhmässä ja organisaatiorakenteessa

SRV Yhtiöt Oyj uudistaa johtoryhmänsä kokoonpanoa ja tekee muutoksia organisaatiorakenteeseen. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. 

”SRV on viime vuosien haastavien aikojen jälkeen siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jossa korostuvat asiakaskeskeisyyden vahvistaminen, kannattavuuden parantaminen sekä uuden strategian viimeistely ja toimeenpano. Uusiutuva johtoryhmä tuo työhön uutta energiaa ja monipuolista osaamista. Olen iloinen saadessamme mukaan uutta näkökulmaa niin talon sisältä kuin ulkopuoleltakin. Erityisesti toivotan tervetulleeksi yhtiön viestintään ja markkinointiin Miia Elorannan ja henkilöstöhallintoon Kristiina Sotkan mukaan rakentamaan uudistuvaa SRV:tä”, sanoo SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola.

Alla todettavat organisaatiorakenteen muutokset eivät aiheuta muutoksia yhtiön nykyiseen raportointirakenteeseen, joka koostuu Rakentaminen- ja Sijoittaminen –liiketoiminta-alueista.

SRV:n johtoryhmä muutosten jälkeen

Uusina jäseninä SRV Yhtiöt Oyj:n johtoryhmään tulevat Henri Sulankivi, Miia Eloranta ja Kristiina Sotka.

 • Saku Sipola, toimitusjohtaja
 • Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, strateginen hankekehitys
 • Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja
 • Kim Jolkkonen, johtaja, Asunnot pääkaupunkiseutu
 • Henri Sulankivi, johtaja, Alueyksiköt
 • Jussi Tuisku, johtaja, Venäjän ja Viron liiketoiminta
 • Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja
 • Kristiina Sotka, henkilöstöjohtaja
 • Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja
 • Antti Nummi, johtaja, Liiketoiminnan kehitys
 • Kimmo Kurki, johtaja, Sisäiset palvelut ja infra
 • Juha Toimela, Toimitilat PKS (kunnes johtoryhmään nimitetään myöhemmin pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja)

Yhtiön talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) on nimitetty KTM Jarkko Rantala 1.1.2021 alkaen. Rantala on aiemmin toiminut SRV:n Investoinnit liiketoiminta-alueesta vastaavana johtajana. Jatkossa Rantala vastaa yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta raportoinnista sekä rahoituksesta, minkä lisäksi hänen vastuulleen kuuluu edelleen Investoinnit –liiketoiminta, minkä tärkeänä osana hän vastaa myös kiinteistötransaktioista.

SRV:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi on nimitetty VTM Miia Eloranta, joka aloittaa tehtävässään erikseen sovittavana aikana, kuitenkin viimeistään 4.1.2021. Elorannalla on monipuolinen viestinnän ja markkinoinnin johtamisen kokemus, viimeksi hän on työskennellyt SATO Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtajana.

SRV:n henkilöstöjohtajaksi on nimitetty Kristiina Sotka, KTM. Sotka aloittaa tehtävässään 1.2.2021. Sotkalla on pitkä kokemus laaja-alaisista HR-tehtävistä pääosin Ruukissa ja Tibnorissa, mistä hän siirtyy yhtiöön.

Samalla organisaatiorakennetta muutetaan siten, että tästä päivästä lähtien alueyksiköt (Sisä-Suomi, Lounais-Suomi ja Pohjois-Suomi) muodostavat oman liiketoiminta-alueensa, jonka johtajaksi ja SRV:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Henri Sulankivi.  Sulankivi on aiemmin vastannut SRV:n Sisä-Suomen yksiköstä.

Samassa yhteydessä infraliiketoiminta siirtyy tästä päivästä lähtien raportoimaan Kimmo Kurjelle, joka vastaa SRV:n Sisäisistä palveluista.

Timo Nieminen, Kim Jolkkonen, Jussi Tuisku, Johanna Metsä-Tokila ja Antti Nummi jatkavat johtoryhmässä aiemmissa tehtävissään.

Juha Toimela on irtisanoutunut SRV:n palveluksesta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Toimela jatkaa yhtiön palveluksessa pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaavana johtajana, kunnes siirtyy uuden työnantajan palvelukseen erikseen sovittavana ajankohtana alkuvuoden 2021 aikana. SRV on käynnistänyt pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaavan johtajan haun.

Yhtiön nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen jatkaa tehtävässään 31.12.2020 asti, minkä jälkeen hän toimii johdon neuvonantajana ja raportoi toimitusjohtajalle, kunnes jää pois yhtiön palveluksesta 30.6.2021. Aiempi viestintä- ja markkinointijohtaja Maija Karhusaari jää pois yhtiön palveluksesta 4.1.2021.

”Haluan kiittää Ilkka Pitkästä ja Maija Karhusaarta heidän työstään yhtiön eteen ja toivotan menestystä tuleviin tehtäviin. Samoin kiitän Juha Toimelaa hänen pitkästä työpanoksestaan yhtiön hyväksi.”  

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja