Korjaus, liite lisätty: SRV Yhtiöt Oyj julkaisee uusien liiketoiminta-alueidensa mukaiset oikaistut taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018

SRV YHTIÖT OYJ        PÖRSSITIEDOTE            23.4.2019    14.35  

Korjaus, liite lisätty: SRV Yhtiöt Oyj julkaisee uusien liiketoiminta-alueidensa mukaiset oikaistut taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018

SRV Yhtiöt Oyj julkaisee uusien liiketoiminta-alueidensa mukaiset oikaistut taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018. Tämä tiedote sisältää tilintarkastamattomat taloudelliset vertailutiedot jokaisesta kvartaalista ja koko vuodesta 2018.

SRV otti käyttöön uudet liiketoiminta-alueet 1.1.2019 alkaen. SRV raportoi kaksi segmenttiä: Rakentaminen ja Sijoittaminen, jotka näkyvät talousraportoinnissa ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

SRV:n vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu uuden liiketoimintarakenteen mukaiseksi. Oikaistuina vertailutietoina esitetään uusien liiketoimintojen liikevaihto, operatiivinen liikevoitto, liikevoitto, liikevoitto %, sijoitettu pääoma sekä sijoitetun pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto %, vaihto-omaisuus, varat ja korottomat velat. Liikevoittoprosenttia ei julkaista Sijoittaminen-liiketoiminnan osalta. Oikaistuna vertailutietona esitetään myös tilauskannan määrä, joka kohdentuu kokonaisuudessaan Rakentaminen-liiketoiminnalle. Oikaistut vertailuluvut esitetään tähän tiedotteeseen liitetyssä PDF-tiedostossa. Segmenttiraportoinnin oikaisu ei vaikuta konsernin tuloslukuihin.

Laadintaperusteet

Rakentaminen-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, tekniikkayksiköt ja hankintatoimi. Rakentamisen sijoitettu pääoma sisältää omaperusteisen asunto- ja toimitilatuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentaminen-segmentin sijoitettuun pääomaan kuuluvat Suomen ja Viron tontit sekä Venäjällä sijaitsevat Papulan tontit. Näiden tonttien tulonodotus muodostuu ensisijaisesti rakentamisen kautta.

Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluvat SRV:n omistusosuus Tampereen Kansi -hankkeesta, REDIn kauppakeskus Suomessa ja Pearl Plaza, Okhta Mall ja 4Daily kauppakeskukset Venäjällä sekä pienemmät omistukset toimisto- ja logistiikkakohteissa Pietarissa ja Moskovassa. Lisäksi Sijoittaminen-liiketoiminnalle kuuluvat ne Venäjällä sijaitsevat tontit, joiden tulonodotus muodostuu pidempiaikaisen kehityksen ja omistamisen kautta. Omistamisen lisäksi Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluu kauppakeskusten operointitoiminto.

Muut toiminnot ja eliminoinnit käsittävät uudessa rakenteessa liiketoimintojen välisten eliminointien lisäksi seuraavat toiminnot: hankekehitys, talous ja rahoitus, HR, lakiasiat, viestintä- ja markkinointi ja liiketoiminnan kehitys.

Lisätiedot:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. 

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja