JORVI uudisrakennus ilmakuva lounaasta.jpg

Vähähiilisiä ratkaisuja suosivan Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen peruskivi muurattiin tänään

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE    10.10.2023  KLO 16.00

Vähähiilisiä ratkaisuja suosivan Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen peruskivi muurattiin tänään

SRV rakentaa Espooseen Jorvin sairaalan uutta osastorakennusta, jossa huomioidaan vähähiilisyys HUSin ympäristöohjelman mukaisesti. Uudisrakennuksen ratkaisuja ohjaa energiatehokkuus, eikä rakennus hukkaa energiaa. Käytönaikaisen energiaoptimoinnin avulla sekä ylläpidetään käyttäjille miellyttäviä olosuhteita että minimoidaan energiankulutuksen ympäristövaikutuksia. 

Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen peruskivi muurattiin tänään. Hanke toteutetaan allianssina, jossa SRV toimii pääurakoitsijana. Hanke on myös Suomen ensimmäinen, jossa on täysintegroitu talotekniikka-allianssi. ”Suomen ensimmäisessä talotekniikan täysintegraatiossa urakoitsijat ovat rakentajan rinnalla tasaveroisina kumppaneina. Näin saavutetaan suora yhteys tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken”, kertoo allianssin projektipäällikkö Tomi Heinonen SRV:ltä.

”Rakennuspaikka on haasteellinen toimivan sairaalan välittömässä läheisyydessä. Yhteistyöllä on kuitenkin mahdollistettu lähes häiriötön sairaalatoiminta. Tätä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena, sillä kyseessä on HUSin historian toiseksi suurin rakennushanke”, projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy:stä kertoo hankkeen toteutuksesta.

Sairaalan uuteen viisi kerrosta ja kellarikerroksen sisältävään osastorakennukseen sijoittuvat muun muassa uusi pääaula, aikuisten ja lasten vuodeosastot, lasten poliklinikka, synnytysosasto, kuvantamistiloja sekä sairaalakampuksen toimintaa tukevia tiloja. Uuden osastorakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 50 000 bruttoneliömetriä ja sen käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuonna 2026. 

Hankkeessa huomioidaan vähähiilisyys HUSin ympäristöohjelman mukaisesti – rakennus ei hukkaa energiaa

Energian viisas käyttö on kestävän kehityksen edellytys. Rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 % energiakulutuksesta ja noin 30 % hiilidioksidipäästöistä. Käytönaikaisen energiaoptimoinnin avulla sekä ylläpidetään käyttäjille miellyttäviä olosuhteita että minimoidaan energiankulutuksen ympäristövaikutuksia.

Jorvin sairaalan uudisrakennuksen suunnitteluratkaisuja ohjaa energiatehokkuus. Hankesuunnitteluvaiheessa on toteutettu tarkasteluja sairaalan energiaa käyttävistä järjestelmistä sekä mahdollisuuksista kierrättää hukkalämpöä ja tehostaa lämmön talteenottoa. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laitevalintojen energiatehokkuuteen. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden tehokas lämmöntalteenotto ja puhallinmoottoreiden tyypit sekä eri järjestelmien sähkömoottoreiden energiatehokkuus. Energian kulutuksia pyritään mittaamaan riittävästi käyttökohteittain, jotta mahdollistetaan tarkempi energian käytön seuranta.

Uuteen rakennukseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Lämmityksen ja jäähdytyksen energia tuotetaan pääosin lämpöpumppuratkaisulla. Rakennuksen jatkuvaa jäähdytystä tarvitsevien tilojen ja laitteiden jäähdytys hoidetaan lämpöpumpuilla ja vedenjäähdytyskoneilla. Tällöin voidaan hyödyntää kylminä vuodenaikoina vapaajäähdytystä. Koneiden lauhdelämpöä käytetään lämmitystarkoituksiin mm. pesuhuoneiden lattialämmitykseen, lämpimän käyttöveden esilämmitykseen ja pihasulatuksiin. Tiloissa, joissa ei oleskella jatkuvasti, kuten tietyt toimistot, ilmanvaihto suunnitellaan tarpeenmukaisen ilmanvaihdon periaatteella.

Uusi osastorakennus tehdään asiakasta kuunnellen

Rakennettuja ympäristöjä suunnitellaan ensi sijassa ihmisiä varten, jolloin tilojen käyttäjien hyvinvointi on suunnittelun ytimessä. Jorvin uuden osastorakennushankkeen tavoitteena on rakentaa yhtenäiset, nykyaikaiset ja toimintaa tukevat tilat, joissa HUSin strategian mukainen erikoisalojen hoito voidaan toteuttaa. Hyvällä tilojen ja toimintojen suunnittelulla on tarkoitus turvata potilaille korkeatasoinen, laadukas ja turvallinen sekä potilaslähtöinen hoito. Henkilökunnalle suunnitellaan houkutteleva ja motivoiva työympäristö, jossa huomioidaan toiminnan sujuvuus ja turvallinen työympäristö sekä yhteistyötä tukeva kokonaisuus sidosryhmien kanssa. Potilaiden kokemus otetaan mukaan suunnitteluun hankkeen eri vaiheissa muun muassa mallitilatyöskentelyssä.

Hankkeessa huomioidaan rakennuksen tehokas käyttö suunnittelemalla muuntojoustavat ja monikäyttöiset tilat. Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös eri toimintojen läheisyyden tuoma hyöty, jonka tavoitteena on potilasturvallisuuden lisääminen sekä yhteistyön helpottaminen eri toimijoiden kesken. Vuodeosastot suunnitellaan isompiin osastokokonaisuuksiin, jotta mahdollistetaan sairaansijojen joustava käyttö erikoisalojen kesken. Nykyaikaisen sairaalasuunnittelun linjausten mukaisesti vuodeosastoille suunnitellaan pääosin yhden hengen potilashuoneita.

”Toteutusvaiheen suunnittelua tehdään hyvässä yhteistyössä SRV:n kanssa BigRoom-toimintamallilla Jorvin kampuksella työmaan vieressä. Tiedonvaihto, ongelmien ratkominen ja suunnittelu onnistuvat hyvin kaikkien asiantuntijaosapuolien ollessa paikan päällä. Myös tulevien tilojen käyttäjien edustajat ovat mukana tuomassa näkemyksensä ja ideansa suunnitelmiin. Päätöksenteko ja sen valmistelu on sujuvaa HUSin edustajien ollessa tiiviisti mukana”, sanoo arkkitehti Tuija Ylä-Rautio HUS Tilakeskuksesta.

Lisätiedot:
Tomi Heinonen, allianssin projektipäällikkö, SRV, p. 040 542 6116, tomi.heinonen@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

HUS viestintä, p. 050 427 2875, viestinta@hus.fi
 

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, UKI Arkkitehdit Oy, HUS, SRV.

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook    LinkedIn    Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja