Pääkuva.jpg

Tampereen Kansi ja Areena –projekti voitti Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      16.6.2022 KLO 10.30

Tampereen Kansi ja Areena –projekti voitti Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun

SRV:n toteuttama Tampereen Kansi ja Areena –hanke vei voiton Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards –kilpailussa, jonka tulokset julkistettiin tänään 16.6.2022 Espoossa. Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards -kilpailu järjestetään vuosittain, ja siinä palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuosien 2021 ja 2022 kilpailuista osallistuvat tänä syksynä järjestettävään kansainväliseen Tekla Global BIM Awards 2022 –kilpailuun.

Tämän vuoden Suomi ja Baltia -kilpailun voittanut Tampereen Kansi ja Areena –projekti on ainutlaatuinen kohde, joka valmistui haastavalle paikalle rautatien päälle keskelle kaupunkirakennetta. Hankkeessa oli toteutettu InfraBIMin mukainen lähtötietomalli, joka sisälsi kaiken saatavissa olevan lähtötiedon alueesta. Infra- ja liikennesuunnittelu oli toteutettu monipuolisesti, joiden lisäksi kestävä kehitys oli huomioitu projektissa monella tapaa, kuten lauhdelämmön talteenottojärjestelmällä. Hanke on myös arkkitehtonisesti merkittävä kohde, jonka veistoksellinen muoto sopii sijaintiinsa erityisen hyvin.

Työmaalla oli panostettu työturvallisuuteen erityisesti hankkeen haastavan sijaintinsa vuoksi. Rakentaminen tapahtui ydinkeskustassa tiiviillä tontilla, jossa erityistä huomiota täytyi kiinnittää myös kannen alla kulkevaan raideliikenteeseen.

Turvallisuussuunnittelussa, työmaan hallinnassa, aikataulutuksessa sekä aluesuunnittelussa tietomalli on ollut korvaamaton. Sillä pystyttiin mahdollistamaan kannen rakentaminen ja raideliikenteen yhteensovittaminen koko projektin ajan, ” kertoo Tampereen Kansi ja infra -projektin päällikkö Jenni Ala-Mantila.

Projektissa haastavinta olivat hankkeen laajuus, useiden suunnittelualojen vaikeusasteet, projektiosapuolten määrä sekä vastuualueiden osittaiset limittymiset. Laaja yhdistelmämallin käyttö auttoi hallitsemaan haasteita, sillä hankkeessa käytettiin tietomallinnusta kattavasti kaikkia suunnittelualoja sekä useita tuoteosatoimittajia myöten. Myös sidosryhmätyö toimi laajasti mallien avulla, jonka lisäksi loppukäyttäjien kanssa tilojen toiminnallisuustarkastelut sekä tarpeiden tekniset määrittelyt käytiin läpi tietomalleja käyttäen. Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikana tietomalleja hyödynnettiin muun muassa hankkeen aikataulun simuloinnissa (4D), tapahtumien poistumissimuloinneissa sekä logistiikassa.

Ilman tietomallia projektin eteneminen olisi ollut mahdotonta haasteelliseen pandemia-aikaan näin monimuotoisessa ja uniikissa hybridihankkeessa. Mukana oli paljon eri toimijoita ja tulevien käyttäjien oli helpompi ymmärtää mallin kautta oma tila sekä tapahtumatekniikan yhteensovitus talotekniikan ja ripustusrakenteiden kanssa, ” Ala-Mantila toteaa.

Tietomallit olivat käytössä monin eri tavoin koko hankkeen ajan ja ne luovutettiin tilaajan käyttöön rakentamisen jälkeen. Nyt niitä käytetään muun muassa areenan tapahtumasuunnittelussa, kuten tapahtumien kulkureittien, lavan sijaintien, logistiikan ja kokonaisuuden suunnittelussa yhdessä tapahtumatuottajien kanssa.
 

Projektin kilpailuun ilmoittivat:
Pääurakoitsija: SRV Rakennus Oy
Tekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy
Pääsuunnittelu ja arkkitehtuurisuunnittelu: ARCO Tampere (ent. Aihio Arkkitehdit Oy)

Hankkeen mallinnuksessa mukana myös: Festec Oy, Studio Daniel Liebeskind, HH Sports Base, Celsa Steel Service Oy, Kreate Oy, Franz Design Oy, Parma Oy, Ruukki Construction Oy, Jensen Hughes, Suomen Tekojää Oy, Haka PKS Oy ja Alupro Oy

Lisätietoa kilpailusta ja siihen osallistuneista projekteista: https://www.tekla.com/fi/bim-award/projects

Lisätiedot:

Jenni Ala-Mantila, projektipäällikkö, SRV, puh. 040 535 9512, jenni-alamantila@srv.fi

Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi  

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Ramboll Finland Oy

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Ladattavat kuvat