SRV_Paastoton-tyomaa.jpg

SRV:n työmaat päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE     21.12.2021, KLO 09.00

SRV:n työmaat päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien

SRV:n työmaat siirtyvät päästöttömiksi heti vuoden 2022 alusta lähtien. Päätös koskettaa kaikkia yhtiön työmaita*, ja on tässä laajuudessa ensimmäinen rakennusalalla. Ensi vuonna kaikki käytettävä sähkö on hiilineutraalia, eli uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa. Lämmityksessä käytetään hiilineutraalia lämmitystä aina, kun sitä on saatavilla. Muiden päästöjen, kuten työkoneiden, osalta kompensoidaan istuttamalla päästöjä vastaava määrä puita, jolloin saavutetaan työmaiden nettopäästöttömyys. Päätös toteuttaa osaltaan yhtiön elinkaariviisasta strategiaa ja saa vahvistusta myös vastikään lanseeratulta SRV:n Suunnannäyttäjät –foorumilta.

Työmaiden päästöt syntyvät sähkön, lämmön ja polttoaineiden käytöstä. Tänä vuonna sähkön osuus SRV:n päästöistä oli noin puolet ja lämmön osuus vajaa kolmannes, loput päästöistä tulivat pääasiassa työkoneiden käyttämistä polttoaineista. Ensi vuoden alusta lähtien kaikki SRV:n työmailla käytettävä rakentamisen aikainen sähkö on hiilineutraalia. Lämmityksessä valitaan maalämpö aina kun sitä on saatavilla tai kytkeydytään mahdollisuuksien mukaan päästöttömään kaukolämpöön. Loput päästöt, kuten työkoneiden päästöt, kompensoidaan istuttamalla puita.

”Tämä on meille erittäin merkittävä askel matkallamme kohti elinkaariviisasta tulevaisuutta. Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan saavuttaa todella merkittäviä ympäristöhyötyjä. Päätöstä tuki vahvasti myös juuri käynnistetty SRV Suunnannäyttäjät –foorumi. Kysyimme heiltä, mitä asioita pidetään tärkeimpänä tekijänä kestävässä kaupunkirakentamisessa. Suunnannäyttäjistä valtaosa kertoi, että tärkeintä on uusiutuva energia. Olemme nyt kuulleet heitä ja ilolla lähdemme viemään työmaitamme päästöttömiksi”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Päästöjä kompensoidaan tarvittaessa puita istuttamalla ja tässä tullaan tekemään yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa. Puut istutetaan vanhoihin suonpohjiin, joissa hiilidioksidin luovuttaminen ilmaan jatkuisi edelleen, ellei uusia puita istutettaisi. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan.

”Päästöjen kompensointi on meille välivaihe niiltä osin, kun täysi päästöttömyys ei ole heti mahdollista. Näemme sen kuitenkin välttämättömänä, sillä ratkaisuja on tehtävä jo nyt. Teemme samaan aikaan paljon työtä erityisesti työkoneidemme päästöjen vähentämiseksi. Vaihtoehtojamme ovat biopolttoaineisiin siirtyminen ja lopulta koko konekannan sähköistäminen”, kertoo Miimu Airaksinen.

SRV on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteisiin ja aktiivisesti kehittävät omaa toimintaansa vähähiiliseksi ja kiertotaloudelliseksi.

”Seuraava tavoitteemme elinkaariviisaudessa on lähes nollapäästöinen rakennus. Se tarkoittaa sekä energian tuotannon päästöttömyyttä, että päästöttömiä materiaaleja. Kaikkia rakennusmateriaaleja ei ole vielä mahdollista saada päästöttöminä. Teemme tämän osalta yhteistyötä monen eri materiaalivalmistajan kanssa, että löytäisimme uusia vaihtoehtoja”, Airaksinen kertoo.

*Päätös koskee kasvihuonekaasuprotokollan päästöjaottelun mukaisia laajuuksia:
- Scope 1, eli päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja jossa päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena. Esimerkiksi omien ajoneuvojen polttoainepäästöt.
- Scope 2, eli tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannosta.

Lisätiedot:

Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV, puh. 040 770 4832, miimu.airaksinen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

Tiedotteen liitteenä olevat kuvat: SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Ladattavat kuvat