Lintuperspektiivi.jpg

SRV:n toteuttama Sivistyskampus Siuntion sydän valmistui elinkaarihankkeena

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      30.5.2022  KLO 16.00

SRV:n toteuttama Sivistyskampus Siuntion sydän valmistui elinkaarihankkeena

SRV:n rakentama Siuntion uusi sivistys- ja hyvinvointikampus luovutettiin tilaajalle Siuntion kunnalle tänään. Hanke on elinkaariurakka, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. Hankkeen tavoitteena on varmistaa 20 vuoden palvelusopimuksen mukaisesti turvalliset ja terveelliset muuntojoustavat tilat kuntalaisille. Ratkaisuissa on tähdätty sisäilmaltaan terveellisiin ja helposti huollettaviin rakenteisiin ja materiaaleihin sekä energiatehokkuuteen. Kampuksen käyttämä lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan maalämmöllä ja sähköenergiasta noin 25% aurinkopaneeleilla. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomioita kiinteistön energiatehokkuuteen. Kiinteistö kuuluu A-energialuokkaan.

Uudet tilat mahdollistavat suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille turvallisen ja tutun oppimisympäristön esiopetuksesta perusopetuksen loppuun asti terveellisissä ja ajanmukaisissa tiloissa keskeisellä paikalla Siuntion keskustassa. Lisäksi kampukselle on tulossa kirjasto, nuorisopalvelut, perhekeskus ja työpaja.

”Olemme iloisia tästä yhteistyöstä Siuntion kunnan kanssa. Olemme rakentaneet uuden, mittavan sivistyskampuksen, ja tulemme huolehtimaan siitä seuraavien 20 vuoden aikana. Elinkaarimalli mahdollistaa Siuntion kunnalle erinomaiset puitteet tuottaa kuntalaisille palveluja ja sivistystoiminnalle laadukasta opetusta, kun kiinteistön rakentaminen ja ylläpito toteutetaan elinkaarimallilla yhden toimijan toimesta, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Saku Kosonen.

Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on noin 8100 bruttoneliömetriä. Rakennustyöt käynnistettiin kesäkuussa 2020. Sivistys- ja hyvinvointikampuksen toiminta käynnistyy syyslukukauden 2022 alussa.

”Sivistyskampus Siuntion sydän on Siuntion kunnan suurin yksittäinen investointihanke koko kunnan historian aikana. Elinkaarihankkeella tähdätään terveellisten ja turvallisten tilojen saamiseen laajalti opettamisen, kirjastotoimen, kuin vapaa-ajan ja kulttuurin toimijoiden käyttöön. Elinkaarihankkeeseen liittyvä 20 vuoden palvelusopimus urakoitsijan kanssa varmistaa hyvin tilojen laadukkaan ylläpidon ja erittäin energiatehokkaat sekä hiilijalanjäljenkin osalta hyvin ympäristöystävällisen elinkaarikestävän ratkaisun. Sivistyskampus Siuntion sydän on paikka monipuolisille kunnan palveluille sekä kaikelle kunnassa viriäville vapaa-ajan ja kulttuurin palveluille”, kertoo Siuntion kunnan tekninen johtaja Markus Moisio.

Lisätiedot:

Saku Kosonen, yksikönjohtaja, SRV, puh. 040 549 1221, saku.kosonen@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

Markus Moisio, tekninen johtajan, Siuntion kunta, puh. 044 386 1099, markus.moisio@siuntio.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuvat: Arkkitehdit Von Boehm – Renell Oy, SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Ladattavat kuvat