SRV päästöjen väheneminen 07102022.jpg

SRV:n päästöt pienentyneet 85 prosenttia viime vuodesta

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      7.10.2022 KLO 9.00

SRV:n päästöt pienentyneet 85 prosenttia viime vuodesta

Rakennusyhtiö SRV:n päästöt* ovat vähentyneet 85 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurimmat tekijät, jotka ovat edistäneet päästöjen vähenemistä, ovat siirtyminen päästöttömään sähköön ja päästöttömään lämpöön, sähköllä toimivien työkoneiden määrän lisääminen sekä biopolttoaineiden käyttäminen lopuissa työkoneissa. SRV:n työmaat ovat olleet nettopäästöttömiä vuoden alusta alkaen, ja tästä syksystä lähtien koko SRV on ollut nettopäästötön. Nettopäästöttömyys on saavutettu hyvittämällä jäljelle jääviä päästöjä puita istuttamalla.

Rakennusyhtiö SRV:n tavoite on saavuttaa täysi hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt yhtiö on vähentänyt päästöjään tuntuvasti. SRV:n omia päästöjä on saatu vähennettyä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna jo 85 prosenttia, mikä on suuri askel kohti päästötöntä SRV:tä.

Työtä on tehty siirtymällä päästöttömään sähköön ja päästöttömään lämpöön, lisäämällä sähköisten työkoneiden määrää sekä käyttämällä biopolttoaineita muissa kuin sähkökäyttöisissä työkoneissa. SRV:n työmailla on myös kiinnitetty erityistä huomiota yleiseen energiatehokkuuteen. Yhtiö mittaa kaiken kuluttamansa energian, jonka avulla energiankulutuksesta aiheutuneet päästöt voidaan laskea työmaakohtaisesti. Lisäksi työmailla lajitellaan kaikki rakentamisesta syntyvä jäte, jotta materiaalit voidaan käyttää hyödyksi muissa teollisuuden prosesseissa. Työmailla pyritään myös käyttämään materiaaleja uudelleen. Lisäksi SRV:n oman henkilöstön matkustamista ohjataan suuntaan, jossa se tuottaisi mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen.

”Kaikkein vähäpäästöisintä on se energia, jota ei käytetä. Pyrimme aina ensisijaisesti käyttämään energian tehokkaasti ja käyttämään päästöttömiä energialähteitä. Ilmastonmuutoksen hillintä pienentää myös luontokatoa. Haluamme olla kokonaisvaltaisesti rakentamassa elinkaariviisasta tulevaisuutta,” kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Ennen kuin yhtiö on täysin päästötön, sen toiminnasta jäljelle jäävät päästöt hyvitetään istuttamalla puita ojitetuille soille. Puiden istuttaminen sitoo hiiltä ja on siksi tärkeä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. SRV tekee yhteistyötä kotimaisen istutapuita.fi:n kanssa. Tähän mennessä on istutettu yli 16 000 puuta, jotka sitovat 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä puiden elinkaaren aikana.

Hiilineutraaliuteen tähtäävää työtä jatketaan SRV:n hiilineutraaliuden tiekartan avulla. Yhtiö on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu hiilineutraali ympäristö vuoteen 2035 mennessä.

SRV:n strategia pohjaa rakennetun ympäristön kehittämiseen siten, että sen koko elinkaari on huomioitu. Yhtiön lanseeraama Elinkaariviisaus koostuu useasta eri tekijästä – energiamuodon valinnoista, energiatehokkaista ratkaisuista, materiaalivalinnoista ja päästöjen minimoinnista. Niin ikään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yhtiön ympäristötoimintaa. Kestävä rakentaminen tuottaa mahdollisimman vähähiilisiä, pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia, jotka ovat myös turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä sekä arvonsa säilyttäviä.

*Päästöt koskevat kasvihuonekaasuprotokollan päästöjaottelun mukaisia laajuuksia:
- Scope 1, eli päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja jossa päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena. Esimerkiksi omien ajoneuvojen polttoainepäästöt.
- Scope 2, eli tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannosta.

 

Lisätiedot:

Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV, puh. 040 770 4832, miimu.airaksinen@srv.fi
Johanna Arola, vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö, SRV, puh. 040 826 9379, johanna.arola@srv.fi
Mira Sköld, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 045 631 4758, mira.skold@srv.fi

 

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: SRV

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram


SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja