SRV Kuhankosken voimalaitos_tiedote.jpg

SRV:n infrarakentamisen toteuttama uusi vesivoimalaitos valmistui Kuhankoskelle

SRV YHTIÖT OYJ    LEHDISTÖTIEDOTE     27.01.2023     KLO 11.10

SRV:n infrarakentamisen toteuttama uusi vesivoimalaitos valmistui Kuhankoskelle

SRV:n infrarakentamisen toteuttama uusi vesivoimalaitos valmistui Koskienergia Oy:lle Kuhankoskelle. Kuhankosken vesivoimalaitoksen infraurakassa rakennettiin uusi, osittain maanalaisessa tunnelissa kulkeva kanava, uusi voimalaitos sekä uusi kalatie, jolla turvataan vaelluskalojen kulkureitti voimalaitoksen ohi. Hanke on ainutlaatuinen, sillä tässä mittakaavassa kokonaisia uusia vesivoimalaitoksia Suomessa ei ole rakennettu useaan vuosikymmeneen. Urakkaan liittyvät työt käynnistyivät nykyisen voimalaitoksen läheisyydessä tehtävillä kallion injektoinneilla ja avolouhinnoilla vuoden 2020 marraskuussa.

”Hankkeessa toteutettu vaativa kalliorakentaminen, siihen yhdistyvä voimalaitos betonirakenteineen sekä töiden yhteensovittaminen laitoksen turbiinitoimittajan kanssa ovat infrarakentamisemme ydinosaamista. Olemme voineet hyödyntää tässä kohteessa aikaisempaa kokemustamme vesihuolto- ja voimalaitoshankkeista sekä kyvykkyyttämme toimivaan yhteistyöhön eri osapuolten välillä”, kertoo SRV:n infraliiketoiminnan johtaja Heikki Pöyhönen.

”Kuhankosken voimalaitoshanke on Koskienergian historian suurin hanke. Uudella voimalaitoksella mahdollistetaan jo 100 vuotta jatkuneen uusiutuvan energian tuotanto myös jatkossa. Hanke sisältää paljon erittäin vaativia betonirakenteita, mutta rakentaminen on saatu pysymään hyvin aikataulussaan ja voimalaitos valmistuu sopivasti ennen kevättulvaa. Kiitos valmistumisesta kuuluu työmaalla toimineille lukuisille rakentamisen ammattilaisille”, sanoo Hannu Ruotsalainen, Koskienergia Oy:n toimitusjohtaja.  

Nykyinen voimalaitos varavoimalaksi

Koskienergia Oy:n omistama Kuhankosken vesivoimalaitos sijaitsee Kymijoen vesistössä Saraaveden ja Leppäveden välissä Laukaan kunnassa. Koskessa sijainnut entinen voimalaitos on lähes 100 vuotta vanha. Kuhankosken putouskorkeus on vesitilanteesta riippuen noin 3,5 - 4,0 metriä. Hankkeessa kosken etelärannalle on rakennettu noin 200 metriä pitkään, osittain tunnelina rakennettuun ohitusuomaan uusi koneasema. Uudessa koneasemassa on kaksi bulb-turbiinia, joiden yhteenlaskettu rakennusvirtaama on 160 m3/s, teho noin 5 MW ja keskimääräinen energiantuotanto noin 35 GWh/vuosi. Entinen voimalaitos ja pato jäävät ennalleen entisen voimalaitoksen toimiessa sitten tulevaisuudessa varavoimalana uuden voimalaitoksen rinnalla.

Työmaalla on työskennellyt koko rakentamisen ajan kaiken kaikkiaan yli 500 infrarakentamisen ammattilaista keskimääräisen työmaavahvuuden ollessa päivätasolla noin 25 työntekijää. Itse voimalaitoksen rakennustyöt alkoivat kesällä 2021 ja uuden voimalaitoksen on määrä olla käytössä alkuvuodesta 2023.

Rakennettu ympäristö huomioiden

Työmaalla on toteutuksen ajan seurattu rakennustöiden vaikutuksia jokiveden laatuun. Seuranta on liittynyt työvaiheisiin, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia vesistöön. Tällaisia työvaiheita ovat olleet esimerkiksi työpatojen rakentaminen ja purkaminen. Vesinäytteitä on otettu ennen rakentamisen aloittamista, rakentamisen aikana ja rakentamisen päätyttyä ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Niiden työvaiheiden aikana, joilla olisi voinut olla vaikutusta vedenlaatuun, tehtiin jatkuvaa silmämääräistä tarkkailua. Työpadon ulkopuolelle asennettiin öljypuomi estämään mahdollisten öljyvahinkojen vaikutukset vesistöön sekä osaltaan pitämään ulkopuoliset veneilijät poissa työmaa-alueelta.

Kalaportaiden kautta kotikoskiin

Hankkeessa rakennettiin kalaportaat, jolla turvataan vaelluskalojen kulkureitti voimalaitoksen ohi. Kuhankoski on maakunnan merkittävin vaelluskalojen uintireitti, jota pitkin vaeltaa valtaosa maakunnan emokaloista ja vaelluspoikasista. Järvitaimen ei tulevaisuudessa ehkä pääsisi kotikoskiinsa, jos uuteen voimalaitokseen ei olisi rakennettu kalaportaita. Vanhassa voimalaitoksessa kalaporras on ollut jo 1920-luvulta alkaen.

Lisätiedot:

Heikki Pöyhönen, johtaja, SRV Infra, puh. 0408690849, heikki.poyhonen@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi 

Hannu Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Koskienergia Oy, puh. 040 708 2165, hannu.ruotsalainen@koskienergia.fi

Uutisen liitteenä oleva kuva: SRV

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja