srv-fi_HERO_Biodiversiteettitiedote_2160x900.jpg

SRV:n biodiversiteettitavoitteilla hallitaan rakennusalan ilmastovaikutuksia

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      22.06.2022 KLO 12.00

SRV:n biodiversiteettitavoitteilla hallitaan rakennusalan ilmastovaikutuksia

SRV on määrittänyt kesäkuun aikana biodiversiteettitavoitteensa ja jatkossa yhtiö noudattaa lieventämishierarkiaa eli prioriteettijärjestystä luonnon monimuotoisuutta vähentävien vaikutusten hallinnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensisijaisesti ympäristölle koituvia haittoja pyritään välttämään kokonaan. Sen jälkeen vaihtoehtoina on haittojen vähentäminen, ennallistamis- tai hoitotoimenpiteet. Viimeisenä vaihtoehtona kompensoidaan haittoja eli toteutetaan suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä. SRV soveltaa leventämishierarkiaa aina tapauskohtaisesti, jolloin lähtötasona on paikallinen ekosysteemi ja sen luontoarvot.

Ihmisen toiminta muokkaa ja pahimmassa tapauksessa uhkaa biodiversiteettia eli luonnon monimuotoisuutta. Kaksi merkittävintä ympäristöuhkaa ovat luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja ilmastonmuutos. Sen vuoksi rakennusalalla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten luonnon monimuotoisuutta pyritään tukemaan, säilyttämään ja eheyttämään. IPBES:n (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) määritelmän mukaan luontokadon viisi pääajuria ovat maan- ja merenkäyttö sekä niiden käytön muutokset, luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit.

SRV on määrittänyt omat luonnon monimuotoisuutta tukevat tavoitteensa, joilla pyritään välttämään ja vähentämään ympäristölle koituvia haittoja. Jatkossa yhtiön toiminnassa luodaan kaupunkiluontoa muun muassa alkuperäiskasvillisuutta suosimalla, kasvillisuuden kerroksellisuutta lisäämällä ja luomalla pesäpaikkoja hyönteisille sekä linnuille.

”Elinkaariviisaus on tapamme hillitä luonnon monimuotoisuuden pienenemistä. Esimerkiksi osassa kohteitamme voimme viherkatoilla ja viljelylaatikoilla tarjota kaupunkiluonnolle lisää muotoja toteutua. Tontilla olevaa puustoa ja maata hyödynnetään jatkossa mahdollisuuksien mukaan jättämällä esimerkiksi osa tontista luonnontilaan ja säilyttämällä pintavettä kerääviä luonnollisia painanteita. SRV on toteuttanut jo konkreettisia toimenpiteitä – muun muassa Helsingin Kalasataman tornien kansipihalla on jopa 50 eri kasvilajia”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Rakennusala suuressa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia maailman kaikista raaka-aineista ja aiheuttaa kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Sen vuoksi käytönaikainen energiankulutus sekä rakennusmateriaalit ja niiden hiilijalanjälki ovat erityisen merkittävässä roolissa ilmastovaikutusten pienentämisessä. Siksi rakennusmateriaaleihin kiinnitetään SRV:llä huomiota, ja materiaalien kehitystä seurataan aktiivisesti.

”Tavoitteena on kiertotalouden periaatteiden mukaisesti pyrkiä pitämään materiaalit mahdollisimman pitkään käytössä ja suosia pitkäikäisiä ja kestäviä materiaaleja. Rakentamisessa pyritään minimoimaan materiaalihukkaa ja kierrättämään ylijäämää”, Airaksinen sanoo.

SRV on mukana myös Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteisiin ja kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa vähähiiliseksi ja kiertotalouden mukaiseksi.

Lisätiedot:

Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV, puh. 040 770 4832, miimu.airaksinen@srv.fi

Mira Sköld, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 045 631 4758, mira.skold@srv.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: SRV

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja