Uoma_Aurajoelta.jpg

SRV valittu toteuttamaan Turun Herkules-kortteli – Aurajoen varrelle monipuolinen ja elinkaariviisas kokonaisuus

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE    12.6.2024 KLO 14.30

SRV valittu toteuttamaan Turun Herkules-kortteli – Aurajoen varrelle monipuolinen ja elinkaariviisas kokonaisuus

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet Turun Herkuleksen korttelin suunnittelusta ja tontinluovutuksesta. Turun keskustaan Auranjoen rannalle kaavoitettavaan kortteliin tulee asuin-, toimisto- ja liiketilaa. Nyt allekirjoitetaan kiinteistökaupan esisopimus ja lopullinen kiinteistökauppa tehdään korttelin asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Senaatti-kiinteistöt järjesti Turun Herkuleksen korttelista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailun voittajaksi valittiin SRV:n ja TA-Yhtymä Oy:n ehdotus nimeltä Uoma. Ehdotuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Lundén Architecture Oy.

Kokonaisuus sisältää vapaarahoitteista asumista noin 8700 kerrosalaneliömetriä ja toimisto- sekä liiketilaa noin 4300 kerrosalaneliömetriä, joihin toteutetaan SRV:n omakehitteisiä hankkeita. Lisäksi kortteliin tulee noin 3000 kerrosneliömetriä hintasäädeltyä kohtuuhintaista asumista, jonka toteuttaa TA-Yhtymä Oy.

”Lähdemme suurella ilolla toteuttamaan Herkules-korttelia Turun kaupungin parhaimmalle paikalle Aurajoen varrelle. Hanke tukee hienosti SRV:n strategisia tavoitteita kasvattaa toimitilojen ja asuntojen omakehitteisten hankkeiden osuutta portfoliossamme. Korttelin keskiössä on elinkaariviisas rakentaminen, toteutamme hankkeen kestävästi ja ympäristön huomioiden”, kommentoi SRV:n Lounais-Suomen aluejohtaja Jukka Aaltonen.

Korttelikokonaisuus on suunniteltu elinkaariviisaasti huomioiden energiaomavaraisuus, kestävät materiaalit, muuntojoustavuus ja luonnon monimuotoisuus. Alue rakennetaan EU:n taksonomian eli vastuullisuusstandardin mukaan.

Suunnittelukokonaisuuden pohjalta aloitetaan asemakaavan laatiminen yhteistyössä SRV:n, TA:n, Senaatin ja Turun kaupungin kanssa. Kaavoitusprosessi käynnistyy välittömästi ja sen odotetaan valmistuvan ensi vuoden aikana.

Monipuolinen korttelikokonaisuus Aurajoen varrelle

Suunnitelma Uoma täydentää Aurajoen kulttuurihistoriallisesti merkittävää joenvarren ympäristöä monipuolisella korttelikokonaisuudella, joka toimii yhdistävänä linkkinä keskustan ja Martin kaupunginosan välillä. Herkules sijaitsee kaupunkirakenteen solmukohdassa, jossa asuminen ja joenvarren julkinen palveluverkosto kulttuurirakennuksineen kohtaavat.

Voittajaehdotus tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista arkkitehtuuria, joka sopii saumattomasti Aurajoen rannan maisemaan. Suunnitelma parantaa alueen kaupunkikuvaa ja täydentää Aurajokirannan kaupunkirakennetta tuomalla elämää pitkään vajaassa käytössä olleelle, välimaastoksi koetulle alueelle. Hybridikokonaisuus sisältää monipuolisia ja moderneja asumisen ratkaisuja, jotka vastaavat erilaisten asukasryhmien tarpeisiin sekä modernia toimistotilaa ja runsaasti kivijalkaliiketilaa.

”Elävä, vehreä ja mittakaavaltaan miellyttävä kortteli tarjoaa monipuoliset puitteet kestävälle elämäntavalle ja luo kohtaamispaikkoja eri sukupolville jokirannan varrella”, luonnehtii Eero Lundén.

Alueelle muodostuu pienimittakaavaisten kaupunki- ja vihertilojen sarja. Korttelin läpi kulkeva julkinen kuja, ihmisen kokoinen arkkitehtuuri ja monimuotoiset vihertilat antavat korttelille vahvan identiteetin. Samalla ne tarjoavat paikkoja kohtaamiselle ja luovat hyvät puitteet alueen asukkaiden ja korttelissa työskentelevien yhteisöllisyydelle ja viihtyvyydelle. Suojaisat, pääosin maanvaraiset sisäpihat parantavat korttelin biodiversiteettiä ja tukevat luonnon monimuotoisuutta. 

Lisätiedot:
Jukka Aaltonen, aluejohtaja, Lounais-Suomi, SRV, puh. 040 198 1284, jukka.aaltonen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Otto Virenius, kiinteistökehityspäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 718 8028, otto.virenius@senaatti.fi
Christiane Eskolin, kaavoitusarkkitehti, Turun kaupunki, puh. 044 907 4060, christiane.eskolin@turku.fi
Matti Keitilä, aluejohtaja, TA-Yhtymä Oy, puh. 050 559 5318, matti.keitila@ta.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Lundén Architecture Oy

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi  

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 
Facebook   LinkedInX  Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja