Nollis_I.png

SRV kärkisijalle Nolla tapaturmaa -foorumin turvallisuusluokituksessa

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      16.04.2020  KLO 09.45

SRV kärkisijalle Nolla tapaturmaa -foorumin turvallisuusluokituksessa

SRV on saavuttanut Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaisessa tasoluokituksessa ensimmäistä kertaa korkeimman sijan, I – Maailman kärjessä. Valtakunnallisessa työturvallisuuden tasoluokituksessa korkeimmalle tasolle pääsi yhteensä 29 yritystä, joista SRV ainoana rakennusalan yrityksenä.

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä työpaikoilta, joissa turvallisuus on osa arkea.

SRV:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari kertoo, että tavoitteena on nolla tapaturmaa jokaisella työmaalla, ja siihen on satsattu paljon viime vuosina.

”Rakennusalan riskialttiudesta huolimatta olemme onnistuneet turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Turvallisuus on jatkuvaa kehitystyötä, ja sitä tehdään yhdessä työmaiden kanssa pienin askelin. Viime vuosina olemme parantaneet prosesseja, luoneet tehokkaampia työkaluja riskien hallintaan ja tunnistamiseen ja pyrkineet ennakoivasti torjumaan riskejä”, kertoo Jari Korpisaari.

Turvallisuus syntyy perehdytyksestä, ennakoinnista ja havainnoista

Laadukkaalla perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus työturvallisuuden parantamisessa. SRV:n työmailla on käytössä oma sähköinen etäperehdytysjärjestelmä, jonka yhtenäistää ja sujuvoittaa perehdytyskäytäntöjä. Perehdytyksessä käydään läpi työmaan erityispiirteet ja työturvallisuusasiat. Perehdytysmateriaali on käännetty viidelle kielelle.

Merkittävä turvallisuustekijä on myös työn riskien arviointi, minkä jokainen aliurakoitsija suorittaa ennen töiden aloitusta. Kun mahdolliset riskit tunnistetaan ennakkoon, pystytään niihin varautumaan paremmin.

Turvallisuushavainnoille SRV:llä on käytössä oma järjestelmä, SRV Turva, jonne havaintoja kirjataan joka päivä kymmenittäin. Viime vuonna Turvaan tehtiin yhteensä lähes 18 000 havaintoa; muun muassa läheltä piti -tilanteita, turvallisuushuomioita, hyviä käytäntöjä ja kehitysideoita. Turvaan tallennettua tietoa analysoidaan ja tärkeää oppia saadaan etenkin poikkeamista. 

”Olemme huomanneet, että turvallisuushavaintojen lisääntyessä tapaturmien määrä lähtee usein laskuun. Mitä useampi työpaikalta saadaan tekemään havaintoja, sitä enemmän turvallisuudesta tulee osa arkipäivää”, kertoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni.

Tasoluokitusten taustalla yhdessä luotu kriteeristö

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokituksen sai nyt kaikkiaan 63 työpaikkaa eri puolilta Suomea. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

Lue lisää Nolla tapaturmaa –foorumin tasoluokituksesta: www.nollis.fi

Lisätiedot:

Jari Korpisaari, turvallisuuspäällikkö, SRV, p. 040 565 2429, jari.korpisaari@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, p. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV - Elämäsi rakentaja

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

Ladattavat kuvat