Siltasairaala_julkisivu.JPG

Siltasairaala valmistui aikataulussaan Meilahden sairaala-alueen ytimeen – uusissa tiloissa runsaasti teknisesti vaativaa kuumaa sairaalaa

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      01.07.2022    KLO 09.00

Siltasairaala valmistui aikataulussaan Meilahden sairaala-alueen ytimeen – uusissa tiloissa runsaasti teknisesti vaativaa kuumaa sairaalaa

SRV:n toteuttaman Siltasairaalan rakennustyöt ovat valmistuneet aikataulun mukaisesti Helsingin Meilahdessa. Siltasairaala on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin historian suurin rakennushanke ja yksi Suomen vaativimpia ja laajimpia sairaalarakentamisen kohteita. Rakennustöiden päätyttyä tiloissa käynnistyvät tilaajan kaluste- ja laiteasennukset. Uusi sairaala ja sädehoitolaitteiden tilat otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa.

Tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin noussut Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan toiminnot sekä osan Syöpätautien klinikasta ja liittää uuden sairaalarakennuksen viereisiin rakennuksiin muodostaen yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Siltasairaalan nimi pohjautuu rakennuksen muotoon, jossa kaksikerroksinen 40 metriä pitkä teräsrakenteinen yhdyssilta yhdistää vuodeosastotornin ja Syöpäkeskuksen tilat. Siltakokonaisuuteen sijoittuu yhdyskäytävien lisäksi neuvottelutiloja ja oleskeluportaikko.

Uuteen sairaalaan on toteutettu runsaasti teknisesti vaativaa, niin sanottua kuumaa sairaalaa, kuten tehohoitotiloja, leikkaussaleja ja kuvantamisen tiloja. Osa tiloista on täysin ainutlaatuisia leikkaussaleja, jotka mahdollistavat monipuolisen hoidon ja kuvantamisen leikkauksen aikana. Sädehoitotiloja ympäröivät raskasbetonista ja teräksestä valmistetut säteilyä läpäisemättömät lähes metrin paksuiset seinämät.

”Siltasairaalan potilashoidon toiminnat integroituvat osaksi Meilahden sairaala-alueen kokonaisuutta, johon keskittyy täten merkittävä osa nykyaikaisesta korkeatasoisesta ja erityisosaamista edellyttävästä erikoissairaanhoidosta. Uusi sairaala on suunniteltu ja toteutettu käyttäjälähtöisesti ja se tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet vaativan monialaisen ja -ammatillisen potilashoidon toteuttamiselle. Tästä esimerkiksi voidaan nostaa maailmanlaajuisestikin harvinainen kriittisesti vammautuneen tai sairaan potilaan hoitoyksikkö - ns. RAPTOR-yksikkö - joka on suunniteltu ja varusteltu siten, että yhdessä paikassa voidaan suorittaa välittömästi kaikki potilaan tarvitsemat diagnostiset ja hoidolliset toimenpiteet kuvantamistutkimuksista aina vaativiin ja henkeä pelastaviin leikkauksiin. Henkilöstön kannalta on tietenkin myös oleellista, että tilat ovat toimivat ja turvalliset sekä mahdollistavat tärkeän työn suorittamisen mahdollisimman tehokkaasti ja mutkattomasti”, kertoo HUSin toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.

Yhteistoiminnallinen hankemuoto kehitysvaiheella

Rakennushanke toteutettiin yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa hankkeelle asetettiin laadulliset tavoitteet sekä aikataulu- ja kustannustavoitteet. Hanke käynnistyi puoli vuotta kestäneellä kehitysvaiheella. Toteutusmuoto mahdollisti samanaikaisen suunnittelun ja rakentamisen. Näin pystyttiin varmistamaan, että valmistuessaan rakennuksen tilat olisivat mahdollisimman ajanmukaiset ja vastaisivat käyttäjien tarvetta. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä tilaajan ja tilojen käyttäjien kanssa esimerkiksi käyttäjäkierroksin, mallikatselmuksin sekä mallihuoneita toteuttamalla.

”Olemme viime vuosina toteuttaneet useita vaativia sairaanhoidon erityistiloja, kuten Uuden lastensairaalan Helsingissä ja Keski-Suomen keskussairaala Novan. Jokaisessa hankkeessa on tärkeää toimia yhteistyössä hankkeen eri osapuolten; tilaajan, suunnittelijoiden ja tulevien käyttäjien, kanssa ja kehittää yhdessä ratkaisuja hankkeen parhaaksi − näin varmistamme, että toteutettava rakennus palvelee tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla”, sanoo SRV:n yksikönjohtaja Ossi Inkilä.

Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen, hyvään sisäilman laatuun ja luonnonvalon monipuoliseen hyödyntämiseen. Rakennuksessa on runsaasti lasipintaa, sillä ikkunoita on asennettu yli 5 000 kappaletta. Kaksoisjulkisivun runkona ovat termorankaelementit, jotka on verhoiltu alumiinikoteloilla ja kirkkailla, silkkipainokuvioiduilla laseilla.

Rakentamisen onnistumisessa avainasemassa logistiikka ja vaiheistus

Uusi sairaala ja sädehoitolaitteiden tilat ovat laajuudeltaan noin 71 500 neliömetriä ja tilavuudeltaan 352 500 kuutiota. Rakennuksessa sijaitsee yli 3 000 erillistä tilaa. Sairaalan kerrosmäärät vaihtelevat alimman rakennusosan viidestä kerroksesta ylimmän yhdeksään kerrokseen. Uudisrakennus rakennettiin keskelle toimivaa sairaala-aluetta.

Työmaa käynnistyi vuoden 2018 tammikuussa purku-, maanrakennus- ja louhintatöillä. Alueelta louhittiin kalliota yhteensä noin 40 000 kiintokuutiota, lähes 5 000 kuorma-autollisen verran. Perustusten teko alkoi toukokuussa 2018 ja runkovaihe käynnistyi elementtiasennuksilla syyskuussa 2018. Elementtejä asennettiin parhaimmillaan 300–400 kappaletta viikossa. Sairaalan rakentaminen toteutettiin lohkoissa ja vaiheistaen, mikä mahdollisti eri työvaiheiden samanaikaisen toteutuksen, sekä tilaajan laite- ja kalusteasennusten aloittamisen ennen rakennuksen valmistumista. Työmaalla työskenteli parhaimmillaan yli 500 henkilöä ja työmaalle perehdytettiin rakentamisen aikana yli 5 000 henkilöä yhteensä 854 eri yrityksestä. Työmaalla on työskennelty yhteensä noin 1236 henkilötyövuotta.

”Hankkeen rakennusaika on ollut poikkeuksellisen pitkä rakennuksen laajuudesta ja teknisestä haastavuudesta johtuen. Rakentamisen haasteena olivat erityisesti sijainti, ahdas rakennuspaikka ja liittyminen viereisiin Meilahden sairaala-alueen olemassa olleisiin rakennuksiin, tunneliverkostoon ja sairaalatekniikkaan. Uusi sairaala toteutettiin haastavasta toimintaympäristöstä ja koronan aiheuttamista lisähaasteista huolimatta aikataulussaan ja laadukkaasti. Rakentamisessa pyrittiin löytämään keinoja, jotta toiminnassa olevia sairaaloita häirittäisiin mahdollisimman vähän. Hanketta olivat toteuttamassa parhaat sairaalarakentamisen asiantuntijamme”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tomi Heinonen.

SRV on yksi Suomen suurimmista sairaalarakentajista. SRV toteuttaa parhaillaan HUSille myös Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjausta, ja kehitysvaiheessa ovat Jorvin uusi osastorakennus sekä Laakson yhteissairaala, joka toteutetaan HUSille ja Helsingin kaupungille.

Faktoja Siltasairaalan rakennushankkeesta

 • Sairaalan omistaa HUS ja sen rakennuttajana toimi HUS Kiinteistöt Oy. Pääurakoitsijana toimi SRV
 • Rakennusvaihe: 01/2018 – 06/2022 
 • Siltasairaalassa tulee toimimaan päivystys, leikkausosasto, teho-osastot, poliklinikat, päiväsairaala ja vuodeosastot, opetus- ja luentotiloja sekä ravintola, kahvila ja liiketiloja
 • Kokonaisuudesta löytyy 58 tehohoitopaikkaa, 16 leikkaussalia, 4 vuodeosastoa, 215 sairaansijaa ja 69 päiväsairaalapaikkaa
 • Rakennuksen tilavuus 352 422 m3, mikä vastaa yli 3 eduskuntataloa
 • Kokonaispinta-ala noin 71 500 m2, mikä vastaa lähes 7 jalkapallokenttää
 • Kahden rakennuksen välisen yhdyssillan pituus 40 m
 • Nostureita työmaalla oli parhaillaan samanaikaisesti 7 kpl
 • Erillisiä tiloja rakennuksessa toteutettu yhteensä 3 138 kpl
 • Ovia ja luukkuja asennettu yhteensä 5 808 kpl
 • Ikkunoita asennettu yhteensä 5 403 kpl
 • Säteilysuojaukseen käytetty lyijylevyä yhteensä 61 167 kg, mikä vastaa noin 13 norsun painoa
 • Työmaalle on perehdytetty 5 021 henkilöä yhteensä 854 eri yrityksestä
 • Työmaan suurin vahvuus oli 517 henkilöä (marraskuussa 2020)
 • Työmaalla on työskennelty yhteensä noin 1236 henkilötyövuotta
 • Rakentamisen aikana rakennusjätteen lajitteluaste purkujäte mukaan lukien on ollut 91% ja hyötykäyttöaste 96,3%.

Lisätiedot:

Ossi Inkilä, yksikönjohtaja, Toimitilat pääkaupunkiseutu, SRV, puh. 040 708 2253, ossi.inkila@srv.fi
Tomi Heinonen, projektipäällikkö, SRV, puh. 040 542 6116, tomi.heinonen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Jarkko Pajarinen, toimialajohtaja, HUS, puh. 050 427 1930, jarkko.pajarinen@hus.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: HUS / Paula Järvinen

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja