IUPOL-Havainnekuva_Lahdelma-Mahlamaki-Arkkitehdit-Oy.jpg

Pääpoliisiaseman peruskivi muurattiin Vantaan Jokiniemessä

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      29.08.2023  KLO 14.15

Pääpoliisiaseman peruskivi muurattiin Vantaan Jokiniemessä

Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman uuden pääpoliisiaseman ja poliisivankilan rakennustyöt Vantaan Jokiniemessä ovat edenneet peruskiven muuraukseen. Poliisitalo on suunniteltu uudistetun poliisitalokonseptin mukaan ja sen on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2024 syksyllä. Pääurakoinnista vastaa SRV.

Uuden pääpoliisiasemarakennuksen peruskivi muurattiin tänään tiistaina 29.8.2023 rakennustyömaalla Jokiniemessä. Muuraustilaisuudessa juhlapuheen pitivät sisäministeri Mari Rantanen, Senaatti-kiinteistöjen konsernijohtaja Jari Sarjo, Poliisihallituksen teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki, pääsuunnittelija Rainer Mahlamäki ja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola.

”Hallitus haluaa varmistaa, että poliisilla on käytössään terveelliset ja turvalliset toimitilat. Vantaan pääpoliisiaseman peruskiven muuraus on konkreettinen alku kohti tätä tavoitetta”, sisäministeri Mari Rantanen sanoo.

Poliisiasema valmistuu ja otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Poliisivankilan rakennustyöt valmistuvat aikataulun mukaan maaliskuun 2024 alussa, ja poliisivankila otetaan käyttöön kevään aikana. Pääpoliisiaseman rakennustöiden valmistumistavoite on elokuussa 2024. Pääpoliisiasema otetaan kalustamis- ja varusteluvaiheen jälkeen kokonaisuudessaan käyttöön tavoiteaikataulun mukaan loppuvuodesta 2024. Rakennustyöt aloitettiin työmaalla elokuussa 2022.

”Vantaan pääpoliisiasema on yksi historiamme suurimpia poliisitalohankkeita ja merkittävimpiä rakennusinvestointeja. Kokonaisuudessaan valtion rakennuttaminen on nyt ennätystasolla, ja investoimme erityisesti turvallisuustoimijoihin. Investoimme poliisin tiloihin muutaman vuoden sisään useita satoja miljoonia”, Senaatti-konsernin konsernijohtaja Jari Sarjo kertoo.

Moderni ja korkean turvallisuustason poliisiasemarakennus vastaa poliisin nykypäivän toiminnallisiin vaatimuksiin tilatarpeen, turvallisuuden ja muiden teknisten vaatimusten osalta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos saa käyttöönsä terveelliset ja turvalliset tilat, jotka tukevat kaikkea poliisin toimintaa ja tilojen käyttäjien hyvinvointia. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella Senaatti-kiinteistöjen kärkihankeallianssimallilla. Poliisiaseman ja -vankilan kokonaispinta-ala on 20 000 bruttoneliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on 90 miljoonaa euroa.

”Senaatin kärkihankeallianssimalli on erinomainen tapa rakentaa nopealla aikataululla vaativia kohteita. Hyödynnämme hankkeessa kokemustamme muista vastaavista kohteista ja hyvin toimivasta yhteistyöstä. Tätäkin työmaata rakennetaan turvallisesti ja terveellisesti, minkä lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota sääsuojaukseen ja olosuhdehallintaan, millä varmistetaan terveen talon toteutus”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

Peruskiveen muurattiin metallilieriössä rakennuksen peruskirjan lisäksi tänään käytössä olevat metallirahat, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen juhlakolikko, tänään ilmestyneet paikallislehdet ja kohteen hankesuunnitelma, joilla seuraaville sukupolville jätetään tietoa rakentamishetkestä.

Palvelee paremmin poliisin nykyaikaisia toimintaedellytyksiä

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen uuteen poliisiasemaan keskitetään kaikki Vantaan poliisin palvelut, kuten lupapalveluiden asiakaspalvelupiste, rikosilmoitusten vastaanotto, löytötavarat, poliisin asiakkaiden kuulustelut ja tapaamiset, modernit työtilat mm. valvonta- ja hälytystoiminnalle, ajoneuvo- ja varastotilat sekä poliisivankila.

”Olemme poliisilaitoksessa olleet hyvin tyytyväisiä rakennushankkeen rivakkaan etenemiseen ja tiedonkulkuun sen eri vaiheista. Koska nykyiset Vantaan poliisivankilan tilat ovat tulossa käyttöikänsä päähän, odotamme innolla, että poliisivankila pääsee siirtymään uusiin, terveysturvallisiin ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin Jokiniemen kampukselle keväällä 2024. Vielä selvittelyä aiheuttaa henkilöstön pysäköinnin järjestelyt alueella”, toteaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki.

Uusien tilojen käyttöönottoon saakka Itä-Uudenmaan poliisiaseman toiminta jatkuu Vantaan toimipisteissä Ratatiellä, Rahtitiellä ja Kielotiellä.

Poliisin tiloja uudistetaan yhteisen suunnitelman mukaisesti

Senaatti tekee poliisin kanssa tiivistä yhteistyötä ja on yhdessä Poliisihallituksen kanssa laatinut priorisoidun tiekartan uusittavista toimitiloista. Toteutusvaiheessa on toistakymmentä hanketta, ja kokonaisuudessaan 38 poliisihanketta on suunniteltu toteutettavaksi vuoteen 2028 mennessä. Hankkeiden toteuttaminen tarkoittaa tehtyjen laskelmien mukaan noin 640 miljoonan euron investointeja.

”Poliisin toiminnalliset tilatarpeet ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana muun muassa poliisin kaluston, välineistön ja henkilöstömäärän vuoksi. Myös organisaatioturvallisuuden tiukentuneet vaatimukset sekä eri viranomaisten tiukat linjaukset vapautensa menettäneiden säilytystiloista ovat vahvassa roolissa tiloja uudistettaessa”, Poliisihallituksen teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna kertoo.

Poliisin toimitilahankkeita ohjaa keväällä 2021 vahvistettu poliisitalokonsepti. Konsepti tähtää tilojen tuottamiseen valtion toimitilastrategian mukaisesti poliisitoiminnan 2020- ja 2030-lukujen toiminnallisiin tarpeisiin sekä tilakustannusten ja kokonaiskustannusten kasvun hillintään, ratkaisujen modernisointiin ja muuntojoustavuuden lisäämiseen. Konsepti huomioi myös lisääntyneen etätyön, poliisin organisaatioturvallisuuden (tieto-, henkilö- ja kiinteistöturvallisuus), tietosuojan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin, työsuojelun ja käytettävyyden tarpeet.

Rakennushankkeen verkkosivut: https://www.senaatti.fi/hankkeet/uusi-paapoliisiasema-vantaan-jokiniemeen/

Lisätiedot:

Senaatti-kiinteistöt, Petri Porkka, asiakkuusryhmän päällikkö, puh. 040 541 2955, petri.porkka@senaatti.fi
Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Ilkka Koskimäki, poliisipäällikkö, puh. 0295 438 998, ilkka.koskimaki@poliisi.fi
Poliisihallitus, Vesa Aalto, ylitarkastaja, puh. 0295 481 810, vesa.aalto@poliisi.fi
SRV, Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, puh. 0406623220, heidi.tetteh@srv.fi

Tiedotteen liitteenä olevat valokuvat: Senaatti-kiinteistöt
Tiedotteen liitteenä olevat havainnevat: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

 

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja