kulttuurikasarmi_arkkitehtitoimistosarc.jpeg

Lasipalatsikorttelista rakentuu kaupunkilaisten kohtaamispaikka - syksyllä 2023 valmistuvan Kulttuurikasarmin peruskivi muurattiin tänään

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      15.06.2022    KLO 14.00

Lasipalatsikorttelista rakentuu kaupunkilaisten kohtaamispaikka - syksyllä 2023 valmistuvan Kulttuurikasarmin peruskivi muurattiin tänään

SRV peruskorjaa parhaillaan entisen linja-autoaseman tiloihin ja maan alle laajentuvaa Kulttuurikasarmia Helsingin keskustan Lasipalatsikorttelissa. Elokuvateatterikokonaisuuden, ravintoloiden, paviljongin, tapahtumatilan ja laululavan käsittävä Kulttuurikasarmi valmistuu syksyllä 2023. Kulttuurikasarmissa tulee olemaan monipuolinen ja jatkuvasti elävä taide- ja kulttuurikattaus.

Kulttuurikasarmin peruskivi muurattiin tänään apulaispormestari Anni Sinnemäen johdolla. Peruskiveen muuratussa viestissä kerrottiin myös kulttuurialaa poikkeuksellisen rankalla kädellä kohdelleista pandemiavuosista. Kulttuurikasarmi on mittava investointi Helsingin kulttuurielämään koronapandemian jälkeisessä ajassa.

"Kulttuuri on viimeisten vuosien aikana kärsinyt pahoin koronapandemian takia. Kulttuurikasarmin ja koko Lasipalatsikorttelin tavoitteena onkin elävöittää Helsingin kulttuurielämää monin eri tavoin, ja tuoda taiteelle, taiteilijoille ja yleisölle yhä enemmän yhteisiä kohtaamisia ja elämyksiä", sanoo hankkeen alullepanija ja Kulttuurikasarmi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Tolppanen.

Historiallisen rakennuksen restaurointi ja muutostyöt mittavia

Historiallisen kohteen perusteellinen saneeraaminen vaatii niin arkkitehdeiltä kuin rakennusyhtiö SRV:ltä vahvaa osaamista. Rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, ja sitä laajennetaan maanalaisilta osuuksilta sekä rakennusrungon että Lasipalatsinaukion alapuolelle. Yksikerroksinen ravintolaosa, paviljonki, laajentaa rakennusta Narinkkatorin suuntaan. Hankkeen toteutus ja maanalaisten tilojen laajuus edellyttää nykyiselle rakennukselle isoja toimenpiteitä.

"Rakentamisen tekee haastavaksi vanhan rakennuksen suojellun julkisivun erityisvaatimukset, laaja maanalainen rakentaminen paalujen nokkaan ripustetun rakennuksen alla ja sijainti kaupungin ytimessä torialueelle kävelyreittien varrella ja metrotunneleiden yllä. Kulttuurikasarmi yhdistää hienosti ja ennakkoluulottomasti osaamistamme peruskorjauksesta ja kaupunkikeskustojen kehittämisestä. Peruskorjaamme huolellisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen sen alkuperää kunnioittaen. Samalla luomme yhdessä hankkeen muiden osapuolien kanssa uudenlaista elinkaariviisasta kaupunkirakennetta", SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kommentoi hanketta.

Kulttuurikasarmi on historiallisesti mielenkiintoinen rakennus, joka oli alkujaan venäläisille joukko-osastoille suunniteltu kasarmikokonaisuus. Nykyinen Kulttuurikasarmin rakennus toimi 1918 kansalaissodassa huoltorakennuksena. Myöhemmin koitti rakennuksen pitkä palvelusaika linja-autoasemana.

"Purkutöitä on edistetty hyvässä yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa, ja vaikka kohteen oletettiin aikojen saatossa jo kokeneen lähes täydellisen muutoksen, osoittautui, että joiden alkuperäisten pienempien fragmenttien lisäksi rakennuksen eteläpäädystä löytyi vielä kaksi kokonaan alkuperäistä 1830-luvun kattoristikkoa. Nämä sovittiin korjattavaksi säilyttävin menetelmin, ja ne päätyivät myös osaksi parhaillaan työn alla olevaa laajempaa vanhojen kattorakenteiden historian tutkimusta", kertoo pääarkkitehti Sarlotta Narjus SARC Arkkitehdeistä.

Työmaa rakentuu turvallisesti ja elinkaariviisaasti

Kulttuurikasarmin rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2021 vanhan rakennuksen vahvistuksilla. Rakennuksen vanha sivu on tuettu työnaikaisesti 75 teräspaalulla, joiden yhteispituus on noin yksi kilometri. Alueelta louhitaan noin 2400 kuutiota kalliota, ja reikiä porataan yhteensä noin 3,3 kilometrin matkan verran. Räjäytykset on tehty tarkkaan pienin panoksin yksittäisinä räjäytyksinä, alla kulkevan metroliikenteen ja naapurissa toimivan museon arvokkaat teokset huomioiden. Työmaalta louhitaan maata ja viedään uudelleen hyötykäytettäväksi yhteensä noin 900 kuorma-autollisen verran. Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 40 rakennusalan ammattilaista.

Hankkeen tavoitteena on rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentäminen. SRV:n työmaat siirtyivät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien, ja Kulttuurikasarmin työmaalla pyritään minimoimaan energiankulutus käyttämällä uusiutuvaa tai päästötöntä sähköä ja uusiutuvaa kaukolämpöä.  Rakennuksen käytönaikaista energiatehokkuutta parannetaan kaukolämmön lisäksi mm. energiatehokkaalla valaistuksella ja hyvällä lämmöntalteenotolla sekä tarpeenmukaisilla säädöillä. Lisäksi maan alle rakentuvissa tiloissa lämmönhukka on pienempää kuin maan päällä.

Kaupunkilaisten ja kulttuurin tekijöiden kohtaamispaikka

Amos Rexin välittömässä läheisyydessä sijaitseva Kulttuurikasarmi täydentää Lasipalatsikorttelin kulttuuritarjonnan. Rakennuksen sisään sijoittuvat muun muassa BioRex Cinemasin kolme uutta elokuvateatteria ja NoHo Partnersin erilaiset ravintolat, baarit ja lasipaviljonki sekä iso sisätapahtumatila terasseineen. Lasipalatsin aukiolle nousee myös tapahtumalava, joka mahdollistaa erilaiset performanssit ja ulkoilmakonsertit.

Kulttuurikasarmin kiinteistön omistavan Konstsamfundetin toimitusjohtaja Stefan Björkman toteaa, että panostus Kulttuurikasarmiin sopii mainiosti Konstsamfundetin pyrkimykseen elävöittää Helsingin keskustaa.

”Olemme sijoittaneet huomattavia voimavaroja Amos Rexiin ja Lasipalatsikortteliin, ja Kulttuurikasarmi on luonnollinen jatke tälle työlle”, Björkman sanoo.

Kulttuurikasarmin taustalla ovat Lasipalatsin kiinteistöt omistava Föreningen Konstsamfundet r.f, NoHo Partners Oyj, BioRex Cinemas Oy sekä Kulttuurikasarmi Oy. Osapuolten investointi hankkeeseen on yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Kulttuurikasarmin rakentamisesta vastaa SRV ja suunnittelusta Arkkitehtitoimisto Sarc Oy. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan kulttuurikasarmi.fi -sivustolla. Rakentamiseen liittyvistä asioista tiedotetaan SRV:n työmaasivuilla

Lisätiedot:

Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Katja Viitalähde-Annala, tiedottaja, puh. 050 395 6084, katja.viitalahde@cestlavie.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuvat: Arkkitehtitoimisto SARC, Kulttuurikasarmi, SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja