lahdenkaupungintalo100723-4.jpg

Lahden kaupungintalon perusparannus on valmistunut – ainutlaatuinen sisäpihan katos avaa uusia käyttömahdollisuuksia

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      26.07.2023  KLO 10.00

Lahden kaupungintalon perusparannus on valmistunut – ainutlaatuinen sisäpihan katos avaa uusia käyttömahdollisuuksia

Lahden kaupungintalon perusparannushankkeen rakennustyöt on saatu päätökseen ja kohde on luovutettu tilaajalle kalustamista varten. Allianssimallilla toteutetussa hankkeessa historiallinen Eliel Saarisen suunnittelema rakennus peruskorjattiin mittavasti vastaamaan nykypäivän tarpeita. Samalla sisäpihalle asennettiin kuparikattorakenne kattamaan pihaa. Kaupunki tiedottaa uudistuneen ja entistä saavutettavamman kaupungintalon avautumisesta yleisölle syksyllä 2023.

Hanke on toteutettu perusparannushankkeille toistaiseksi vielä epätyypilliseen tapaan allianssimallilla, jossa toteuttajaosapuolena toimi SRV, suunnitteluosapuolen muodostivat kolmikko Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy, ja tilaajaosapuolena oli Lahden Tilakeskus. Allianssissa kaikki hankkeen osapuolet työskentelivät tiiviissä yhteistoiminnassa yhteisesti määritetyin tavoittein.

”Hankkeen urakkamuodoksi valittu allianssimalli toimi erinomaisesti tässä haastavassa saneerauskohteessa. Normaalien peruskorjauksessa esiintyvien haasteiden lisäksi hanketta koettelivat pandemia, sota ja haasteet materiaalien saatavuudessa sekä hinnassa. Hyvällä keskusteluyhteydellä, selkeillä tavoitteilla ja positiivisella yhteistyöllä nämäkin haasteet on ratkottu, ja hanke valmistui tavoiteaikataulussaan”, kertoo SRV:llä hankkeesta vastaava projektijohtaja Harri Martin.

Perusparannettavan rakennuksen laajuus on noin 5800 bruttoneliömetriä. Perusparannus käynnistyi maaliskuussa 2020 kehitysvaiheella, minkä jälkeen työt aloitettiin kesällä 2021.

Sisäpihan kattamisella uutta tilaa kaupunkilaisille

Yksi silmin nähden merkittävä muutos perusparannuksessa oli rakennuksen sisäpihan kattaminen. Pilareiden varaan rakennetun kuparikatoksen keskialue on umpikattoa ja sivuilla kiertävä lasinen valokate päästää valoa sisään. Kuparinen umpikatto ja hoikat pilarit luovat valon ja akustiikan keinoin voimakasta tunnelmaa sisäpihalle. Kuparia on rakennuksen perusparannuksessa käytetty yhteensä 15 500 kg.

”Sisäpiha rakenteineen ja uusi sisäänkäynti tornin alta ovat tämän mittavan perusparannuksen merkittävimmät ja haastavimmat uudet elementit. Niissä tiivistyy hankkeen monipuolinen yhteistyö. ja arkkitehtonisten, teknisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen. Muutos parantaa merkittävästi rakennuksen saavutettavuutta ja avaa samalla kaupunkilaisille täysin uusia käyttömahdollisuuksia”, toteaa Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen.

Rakennus uudistettu tämän päivän vaatimuksiin

Vuonna 1912 valmistunutta rakennusta on vuosien saatossa peruskorjattu ja laajennettu, ja viimeisin peruskorjaus on 1980-luvulta. Teknisesti rakennus oli tullut elinkaarensa päähän ja vaati merkittävää uudistusta vastatakseen nykypäivän taloteknisiä vaatimuksia.

Rakennuksen talotekniikka uusittiin ja modernisoitiin kauttaaltaan rakennuksen historiaa ja arkkitehtuuria kunnioittaen. Uutta sähkökaapelia rakennukseen syötettiin yhteensä 57 kilometrin verran. Uusittavilla taloteknisillä järjestelmillä saavutettiin paitsi energiatehokkuutta, myös tarpeenmukaista olosuhdehallintaa muuntojoustaviin tiloihin. Valaistusratkaisuissa on yhdistetty piirteitä modernista toimistoympäristöstä unohtamatta suojeltujen tilojen erityisratkaisuita. Esimerkiksi 300 vanhaa valaisinta entisöitiin ja ajanmukaistetaan energiapihein led-valoin.

Perusparannus lakisuojelun lähtökohdista

Perusparannusta suoritettiin rakennuksen alkuperää ja eri aikakausien rakennushistoriaa vaalien. Hankkeen alussa Lahden kaupunginmuseo esitti kaupungintalon suojelua kulttuuriperintölain pohjalta. Lakisuojeluprosessi käynnistettiin samanaikaisesti perusparannuksen suunnittelun kanssa jo syksyllä 2019 ja molempia edistettiin rinnakkain. Suunnittelua ja rakentamista toteutettiin intensiivisessä yhteistyössä ELY-keskuksen, Lahden kaupunginmuseon, Museoviraston, kaavoittajan ja rakennusvalvonnan kanssa. Kaupungintalon lakisuojelu astuu voimaan perusparannuksen valmistuttua.

Lahden historiallinen kaupungintalo on yksi arkkitehti Eliel Saarisen keskeisimmistä Suomeen suunnittelemista rakennuksista ja yksi maamme arkkitehtuurin merkkipaaluista. Rakennus kuuluu Mariankadun seremonia-akseliin, joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon ja listattu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

Lahden kaupungintalon peruskorjaus valmistuu sopivasti juhlavuoteen - tänä vuonna kuuluisan arkkitehdin syntymästä tulee tasan 150 vuotta.

Lisätietoja:
Harri Martin, projektijohtaja, SRV, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi  
Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi
Sari Honkanen, projektipäällikkö, Lahden Tilakeskus, puh. 044 416 3540, sari.honkanen@lahti.fi
Aki Davidsson, pääsuunnittelija, Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, aki.davidsson@arkdt.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja