Lahden kaupungintalo_sisäpiha.jpg

Lahden kaupungintalon perusparannus harjakorkeudessaan – sisäpihan kattaminen luo uusia käyttömahdollisuuksia

SRV YHTIÖT OYJ     LEHDISTÖTIEDOTE      16.02.2023  KLO 15.00 

Lahden kaupungintalon perusparannus harjakorkeudessaan – sisäpihan kattaminen luo uusia käyttömahdollisuuksia

Lahden kaupungintalon perusparannushanke on edennyt aikataulussaan ja parhaillaan käynnissä on rakennuksen sisäpihan kattavan teräsrunkoisen kattorakenteen lämpölasien asennus. Allianssimallilla toteutettavassa hankkeessa historiallinen rakennus peruskorjataan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Uudistuneen ja entistä saavutettavamman kaupungintalon on tarkoitus tulla käyttöön syksyllä 2023.

Työmaalla vietetään tänään harjannostajaisia ja perinteitä yhdistellen tilaisuudessa muurataan myös aikakapseli muistuttamaan mittavasta perusparannuksesta tulevaisuudessa. Tuleville sukupolville löydettäväksi aikakapseliin talletetaan muun muassa päivän lehdet ja kolikot.

Perusparannettavan rakennuksen laajuus on noin 5800 bruttoneliömetriä. Perusparannus käynnistyi yli vuoden kestäneellä kehitysvaiheella, minkä jälkeen työt aloitettiin kesällä 2021 massiivisella purkutyöllä. Kaupungintalon jokaisesta neljästä kerroksesta poistettiin lähes kaikki pintarakenteet suojeltuja rakenteita lukuun ottamatta. Varsinainen korjausrakentaminen käynnistyi keväällä 2022 sääsuojan alla.

Merkittävänä uudistuksena rakennuksessa tullaan kattamaan sisäpiha, mikä mahdollistaa pihan monipuolisemman käytön ja rakennuksen paremman saavutettavuuden. Parhaillaan käynnissä onkin sisäpihan teräsrunkoisen kattorakenteen lämpölasien asennus.  

”Sisäpiha rakenteineen ja uusi sisäänkäynti tornin alta ovat tämän mittavan perusparannuksen merkittävimmät ja haastavimmat uudet elementit, joissa tiivistyy hankkeen monipuolinen yhteistyö allianssiryhmän sisällä ja sidosryhmien kanssa kehitysvaiheesta rakentamiseen siten, että arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset tavoitteet pystytään saavuttamaan. Tavoitteiden lopullisen onnistumisen varmistaa suunnittelun ja työmaan toteuttajien yhteistyö, jossa viimeinenkin palanen hiotaan paikoilleen”, toteaa Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkanen.

Rakennus uudistetaan tämän päivän vaatimuksiin

Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen talotekniikka uusitaan ja modernisoidaan kauttaaltaan rakennuksen historiaa ja ainutlaatuista arkkitehtuuria kunnioittaen. Uusittavilla taloteknisillä järjestelmillä tavoitellaan energiatehokkuuden ja ympäristöarvojen lisäksi mahdollisimman joustavaa olosuhdehallintaa, jolla mahdollistetaan muuntojoustavat tilat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sähkötekniset järjestelmät toteutetaan koko kohteessa muuntojoustavuus huomioiden. Valaistusratkaisuissa on yhdistetty piirteitä modernista toimistoympäristöstä unohtamatta suojeltujen tilojen erityisratkaisuita, jotka on toteutettu vanhojen valaisimien kunnostamisella.

”Lahden kaupungintalo on valtakunnallisestikin merkittävä rakennus, joka palvelee jatkossa Lahden kaupunkia ja kaupunkilaisia entistä paremmin. Hankkeen urakkamuodoksi valittu allianssimalli toimii erinomaisesti tällaisessa haastavassa saneerauskohteessa, niin tälläkin kertaa. Pitkän kehitysvaiheen aikana meistä tuli yhtenäinen allianssitiimi yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa ja rakentamisvaihe on vain parantanut yhteistoimintaa”, kertoo SRV:llä hankkeesta vastaava projektijohtaja Harri Martin.

Työmaalla työskentelee parhaillaan noin 100 henkilöä. Rakennushankkeen urakoitsijoissa on pyritty käyttämään mahdollisimman kattavasti paikallisia ja lähialueiden toimijoita paitsi työllistävyyden, myös työn joustavuuden vuoksi. Muun muassa teräsrunko-, sähkö-, valaisimien kunnostus-, lattioiden pinnoitukset-, puuikkunoiden- ja ovien kunnostukset, vesikatto- ja väliseinätyöt sekä muuraukset toteutuvat paikallisten urakoitsijoiden voimin. Myös näyttävät kattokupolien sekä vesikaton kuparipeltityöt toteuttaa paikallinen peltisepänliike.

Uusiokäyttöä ajanmukaistamalla vanhaa

Perusparannusta on suoritettu kiinteistön alkuperää kunnioittaen ja rakennuksen eri aikakausien rakennushistoriaa vaalien. Arvokkaiden rakenteiden ja pintojen suojaus on tehty museoasiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti ja katselmoitu.

Purkujätettä kiinteistöstä syntyi yhteensä yli 600 tonnia ja puretusta jätteestä on hyötykäytetty vaikuttavat 99 prosenttia. Osa puretusta aineksesta palautuu takaisin rakennukseen entisöitynä. Esimerkiksi puuovet ja ikkunat viedään pajalle, tarkastetaan ja korjataan uusiokäyttöä varten. Osa valaisimista ajanmukaistetaan energiapihein led-valoin. Vanhoja patinoituneita julkisivun kuparipellityksiä on irrotettu ja tullaan asentamaan uudelleen myöhemmin. Vanhoja ornamentteja puolestaan pyritään säilyttämään ja korjaamaan paikan päällä.

Eliel Saarisen suunnittelema, vuonna 1912 valmistunut Lahden kaupungintalo on ollut aikansa monitoimitalo tarjoten tiloja monille kaupungin toiminnoille. Rakennus kuuluu Mariankadun seremonia-akseliin, joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon ja listattu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Alkuperäisistä toiminnoista on jäljellä valtuustosali, joka on pysynyt samassa käytössä talon 107-vuotisen historian ajan.

Allianssin toteuttajaosapuolena toimii SRV, ja suunnitteluosapuolen muodostaa kolmikko Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy. Tilaajaosapuolena on Lahden Tilakeskus.

Lisätietoja:
Kimmo Hyry, yksikönjohtaja, SRV, puh. 0400 158 088, kimmo.hyry@srv.fi
Harri Martin, projektijohtaja, SRV, puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Sari Honkanen, projektipäällikkö, Lahden Tilakeskus, puh. 044 416 3540, sari.honkanen@lahti.fi
Aki Davidsson, pääsuunnittelija, Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, aki.davidsson@arkdt.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja