Siltasairaala

Helsinki, 2022

SRV rakentaa Meilahden sairaala-alueelle uuden Siltasairaalan, joka tulee korvaamaan Töölön sairaalan ja osan nykyisen Syöpätautien klinikan toiminnoista. Siltasairaala on HUSin historian suurin rakennushanke.

Tilaaja, omistaja ja käyttäjä: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Päätoteuttaja: SRV
Rakennuttaja: HUS-Kiinteistöt
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Team Integrated
Urakkamuoto: Yhteissuunnitelmallinen projektinjohtourakka

Hanke

Hanke

Laajuus 71 500 brm2
Tilavuus 360 000 brm3
5–9 kerrosta
215 sairaansijaa
4 vuodeosastoa
58 tehohoitopaikkaa
69 päiväsairaalahoitopaikkaa
16 leikkaussalia
poliklinikkavastaanottoja
ravintola
luento- ja opetustiloja

Työmaa

Työmaa

40 000 kiintokuutiota louhittua kalliota
10 000 elementtiä
500 henkilöä työmaan vahvuus parhaimmillaan

Erityispiirteet

  • Siltasairaala sijoittuu Meilahden tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin, jolloin nämä yhdessä Kolmiosairaalan kanssa muodostavat sekä tilojen että toiminnan osalta yhtenäisen kokonaisuuden. Siltasairaala tulee tarjoamaan potilaille korkealaatuista hoitoa viihtyisässä, turvallisessa, esteettömässä ja ympäristövastuullisessa ympäristössä. Siltasairaalan yhteydessä toteutetaan myös tilaajan erillinen sädehoitolaitteiden (lineaarikiihdyttimet 7, 8 ja 14) investointihanke.
  • Siltasairaalasta allekirjoitettiin projektinjohto-urakkasopimus kesäkuussa 2017, jolloin hankkeessa käynnistettiin vuoden loppuun asti kestänyt kehitysvaihe. Kehitysvaiheen aikana laadittiin yhteistyössä rakennuttajan, käyttäjän, suunnittelijoiden ja SRV:n kesken suunnitteluratkaisut, joiden johdosta rakennusaikaa pyritään lyhentämään tilaajan ja rakennuttajan asettamasta takarajasta kuudella kuukaudella aiemmaksi kesäkuun 2022 loppuun.
  • Rakentamisen haasteena on erityisesti sijainti, ahdas rakennuspaikka ja liittyminen viereisiin käytössä oleviin kiinteistöihin Tornisairaalaan ja Syöpätautien klinikkaan. Rakentamisessa on pyritty löytämään keinoja, jotta toiminnassa olevia sairaaloita häirittäisiin mahdollisimman vähän. Esimerkiksi massiivinen louhintatyö keskellä toimivaa sairaala-aluetta ja tärinäherkkiä laitteita on vaatinut erityisen tiukkoja reunaehtoja.
  • Siltasairaala sisältää paljon teknisesti vaativaa sairaalarakentamista, sillä rakennukseen on tulossa paljon ns. kuumaa sairaalaa, kuten tehohoitotiloja, leikkaussaleja ja sädehoitotiloja.
  • Suuressa hankkeessa aikataulutus on avainasemassa, ja siinä pyritään hyödyntämään laajasti nykyaikaisia aikatauluttamistapoja. Esimerkiksi rungon aikatauluhallinnassa hyödynnetään tietomallia ja potilashuonekerroksissa, joissa on paljon toistuvia tiloja, tullaan sisätöiden aikatauluja hallitsemaan tahtituotantoaikataulun avulla. Hankkeen lähtötietojen, suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen aikataulut sovitetaan yhteen ja niitä seurataan Last Planner -aikataululla. Tuotannon aikataulua pyritään nopeuttamaan esimerkiksi rakennusosien esivalmistusta hyödyntämällä, jolloin tehtaalta tuodaan elementtejä esivalmistettuna työmaalle, mikä vähentää paikalla tehtävien asennusten määrää.
Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Siltasairaalan työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedotteet