Päästötön työmaa

Työmaiden päästöillä ei ole merkitystä minulle – vai onko? Rakentaminen on yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä ja päästöttömät rakennustyömaat vähentäisivät Suomen päästöistä leijonanosan. Tämän takia kaikki SRV:n työmaat ovat vuoden 2022 alusta hiilineutraaleja.

Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voimme suoraan vaikuttaa koko Suomen päästöihin ja sitä kautta oman elinympäristömme kuormittumiseen. Mitä jos seuravan kerran kun ostat asuntoa, tilaat taloyhtiölle remontin tai hankit yritykselle uuden toimipisteen, kysyisit rakentamisen päästöistä?

Työmaiden suurimmat päästölähteet ovat sähkö, lämmitys sekä työkoneiden polttoaineet. Näillä keinoilla SRV on tehnyt työmaistaan päästöttömiä vuoden 2022 alusta:

1. Käytämme uusiutuvaa tai päästötöntä sähköä ja lämpöä

Viime vuonna työmaidemme hiilidioksidipäästöistä noin puolet koostui sähkönkulutuksesta. Siirryimme vuodenvaihteessa ostamaan hiilineutraalia eli uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa. Lisäksi niillä työmailla, joilla valmistuvaan rakennukseen tulee maalämpöratkaisu, maalämpö toteutetaan niin alkuvaiheessa kuin mahdollista, jotta työmaa voi hyödyntää maalämmön energiaa.

2. Biopolttoainetta ja sähköä työkoneisiin

Työmaillamme ahkeroivat työkoneet käyttävät biopolttoaineita aina kun se on mahdollista. Tämä ei muutu yhdessä yössä, mutta suunta on selvä. Lisäämme koko ajan biopolttoaineiden käyttöä ja pyydämme kumppaneitamme siirtymään biopolttoaineita käyttäviin työkoneisiin. Lisäksi testaamme sähköllä käyviä työkoneita. Uskomme sähkökoneiden kehittyvän tulevaisuudessa ja tarjoavan lisää vaihtoehtoja päästöttömille työmaille.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla ja sähköllä mahdollistaa myös paremman ilmanlaadun työmaillamme ja niiden lähiympäristössä.

3. Istutamme puita hiilinieluiksi

Olemme matkalla kohti päästöttömiä työmaita, mutta kaikkia päästöjä emme pysty vielä poistamaan. Jäljelle jäävien päästöjen osalta SRV istuttaa päästöjä vastaavan määrän puita hiilinieluiksi, yhdessä kotimaisten kumppanien kanssa. Toki tavoitteena on vuosi vuodelta ja työmaa työmaalta vähentää syntyviä päästöjä ja sitä kautta vähentää tarvetta puunistutuksille.  Puut istutetaan vanhoihin suonpohjiin, jotka muuttuvat hiilen lähteistä hiilen sitojiksi. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan.

Näillä keinoilla työmaamme ovat päästöttömiä eli hiilineutraaleja. Jokainen päästötön työmaa on iso askel luonnonkuormituksen vähentämistä.

”Päästöttömät työmaat ovat meille erittäin merkittävä askel matkallamme kohti elinkaariviisasta tulevaisuutta. Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan saavuttaa todella merkittäviä ympäristöhyötyjä. Seuraava tavoitteemme on lähes nollapäästöinen rakennus. Se tarkoittaa sekä energian tuotannon päästöttömyyttä että päästöttömiä materiaaleja.”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Kasvatamme koko ajan keinovalikoimaamme vähentää päästöjä, ei vain työmaillamme vaan kaikessa toiminnassamme, ja luoda kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisia kestäviä ratkaisuja. Haluamme, että nyt ja tulevaisuudessa voimme rakentaa elinympäristöjämme. Näin huolehdimme niin ihmisten kuin luonnon hyvinvoinnista. Me kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi.

 

SRV on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Rakennamme elinkaariviisasti kestävämpää tulevaisuutta

Teemme elinkaariviisauden todeksi monin keinoin