Päästötön työmaa

Työmaiden päästöillä ei ole merkitystä minulle – vai onko? Rakentaminen on yksi Suomen suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä, ja päästöttömät rakennustyömaat vähentäisivät Suomen päästöistä leijonanosan. Tämän takia kaikki SRV:n työmaat ovat olleet vuoden 2022 alusta lähtien hiilineutraaleja.

Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voimme suoraan vaikuttaa koko Suomen päästöihin ja sitä kautta oman elinympäristömme kuormittumiseen. Mitä jos seuraavan kerran kun ostat asuntoa, tilaat taloyhtiölle remontin tai hankit yritykselle uuden toimipisteen, kysyisit rakentamisen päästöistä?

Työmaiden suurimmat päästölähteet ovat sähkö, lämmitys sekä työkoneiden polttoaineet. Näillä keinoilla me olemme tehneet työmaistamme päästöttömiä vuoden 2022 alusta lähtien:

1. Käytämme uusiutuvaa tai päästötöntä sähköä ja lämpöä

Vuonna 2021 työmaidemme hiilidioksidipäästöistä noin puolet koostui sähkönkulutuksesta. Siirryimme vuoden 2022 alkaessa ostamaan hiilineutraalia eli uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa. Lisäksi niillä työmailla, joilla valmistuvaan rakennukseen tulee maalämpöratkaisu, maalämpö toteutetaan niin alkuvaiheessa kuin mahdollista, jotta työmaa voi hyödyntää maalämmön energiaa.

2. Biopolttoainetta ja sähköä työkoneisiin

Työmaillamme ahkeroivat työkoneet käyttävät biopolttoaineita aina kun se on mahdollista. Tämä ei muutu yhdessä yössä, mutta suunta on selvä. Lisäämme koko ajan biopolttoaineiden käyttöä ja pyydämme kumppaneitamme siirtymään biopolttoaineita käyttäviin työkoneisiin. Lisäksi testaamme sähköllä käyviä työkoneita. Uskomme sähkökoneiden kehittyvän tulevaisuudessa ja tarjoavan lisää vaihtoehtoja päästöttömille työmaille.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla ja sähköllä mahdollistaa myös paremman ilmanlaadun työmaillamme ja niiden lähiympäristössä.

3. Istutamme puita hiilinieluiksi

Olemme matkalla kohti päästöttömiä työmaita, mutta kaikkia päästöjä emme pysty vielä poistamaan. Jäljelle jäävien päästöjen osalta istutamme päästöjä vastaavan määrän puita hiilinieluiksi yhdessä kotimaisten kumppanien kanssa. Toki tavoitteena on vuosi vuodelta ja työmaa työmaalta vähentää syntyviä päästöjä ja sitä kautta vähentää tarvetta puunistutuksille.  Puut istutetaan vanhoihin suonpohjiin, jotka muuttuvat hiilenlähteistä hiilensitojiksi. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan.

Näillä keinoilla työmaamme ovat päästöttömiä eli hiilineutraaleja. Jokainen päästötön työmaa on iso askel luonnonkuormituksen vähentämistä.

”Päästöttömät työmaat ovat meille erittäin merkittävä askel matkallamme kohti elinkaariviisasta tulevaisuutta. Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan saavuttaa todella merkittäviä ympäristöhyötyjä. Seuraava tavoitteemme on lähes nollapäästöinen rakennus. Se tarkoittaa sekä energian tuotannon päästöttömyyttä että päästöttömiä materiaaleja”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Kasvatamme koko ajan keinovalikoimaamme vähentää päästöjä – ei vain työmaillamme, vaan kaikessa toiminnassamme – ja luoda kiinteistöjen koko elinkaaren aikaisia kestäviä ratkaisuja. Haluamme, että voimme rakentaa nyt ja tulevaisuudessa elinympäristöjämme. Näin huolehdimme niin ihmisten kuin luonnon hyvinvoinnista. Me kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi.

Matka kohti päästötöntä SRV:tä jatkuu ja sen saavuttamiseksi on luotu koko yhtiön toimintaa määrittävä hiilineutraaliuden tiekartta tulevien vuosien tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

SRV on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.