Haalari- harjoittelu

Haalariharjoittelu on monesti korkeakouluopiskelijan ensimmäinen kokemus rakennusalan työtehtävistä. Haalariharjoittelija toimii työmaalla rakentamista avustavissa tehtävissä ja pääsee seuraamaan rakennustyömaan toimintaa.

Tyypillisiä tehtäviä haalariharjoittelussa ovat esimerkiksi

  • siivous ja raivaus
  • haalaaminen = rakennustarvikkeiden siirtäminen
  • jätehuolto
  • avustavat rakentamistehtävät

Haalariharjoittelu valmistaa erinomaisesti tulevia rakennusalan töitä varten. Konkreettinen kokemus työmaan arjesta opettaa näkemään asioita ja  työkulttuuria sekä toimintatapoja. Haalariharjoittelussa opinnoissa käsitellyt asiat kirkastuvat ja tulevat opinnot saavat pohjaa työmaan käytännöistä.

Haalariharjoittelijoilta toivomme seuraavaa:

  • Käynnissä olevat rakennusalan korkeakouluopinnot
  • Kiinnostus oppia työmaan toimintaa
  • Valmius toimia osana työyhteisöä aktiivisesti ja reippaasti
  • Rohkeutta kysyä ja pyrkiä oppimaan joka päivä lisää

Haalariharjoittelun jälkeen työtehtävät vaihtuvat työnjohtoharjoitteluun tai työmaainsinööriharjoitteluun!