Ajankohtaista Jorvin työmaalla

Ajan­koh­tais­ta Jor­vin työ­maal­la

Työmaatiedote – maaliskuu 2021

työmaatiedote – helmikuu 2021

työmaatiedote – joulukuu 2020

tiedote 26.11.2020, erityisen häiritsevä purkutyö

Tiedote 23.11.2020

Sääsuojan alla toteutetaan parhaillaan mittavia purkutöitä. Vanha yläpohjarakenne puretaan kauttaaltaan n. 3000 m2:n laajuudessa.

Yläpohjan purkutyö käynnissä

Kellarikerroksessa tehdään parhaillaan O-rakennusosan etelä- ja pohjoispäädyissä uusiin kantaviin pilareihin liittyviä raudoitus- ja muottitöitä, sekä kaivetaan kalliopintaa esiin anturaperustusta varten.

Aikataulu
Purkuvaihe alkaa syyskuussa 2020 ja jatkuu kevään 2021 loppuun, tavoite huhtikuun 2021 loppu. Purun yhteydessä nykyinen O-osan runko ja yläpohja puretaan 2 krs lattiantasoon asti, lisäksi osa 2 krs:n välipohjasta puretaan. Vanhat hissikuilut puretaan perustamistasoon asti, uusia ja isompia hissejä varten.

Työajat
Pääasiallinen työskentelyaika työmaalla on arkisin klo 7:00–18.00.

  • raskasta purkua (betoni) tehdään arkisin 7:00-18:00 ja tarvittaessa klo 20:00 asti enintään kahtena iltana viikossa
  • jätehuoltoa tehdään arkisin klo 20:00 asti
  • yleisesti pyrimme välttämään klo 18 jälkeen työskentelyä.Pahoittelemme purkutöistä lähiympäristöön aiheutuvia haittoja.

Tiedote 30.10.2020: Muutoksia K -kerroksen kulkureiteissä

Osana Jorvin Sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaushanketta työmaa laajenee K-kerroksessa O-osan ja päivystysrakennuksen väliin. Talojen välissä puretaan alakatto- ja lattiarakenteet pois tieltä, jotta päästään kaivutumaan kallioon asti uusia pilareita ja anturoita varten.

Työmaa rajaa kaksi erillistä työskentelyaluetta, jotka katkaisevat kulkuyhteyden sisäpihan ja logistiikkapihan väliltä. O-osan ja päivystysrakennuksen välinen käytäväosuus pidetään käytössä töiden ajan.

Poikkeavat järjestelyt aiheuttavat muutoksia nykyisiin kulku- ja hätäpoistumisreitteihin. Hätä-poistumista varten on kohteen palokonsultti laatinut erillissuunnitelman.

Aikataulu

  • töiden aloitus viikolla 45; työalueen rajaus / tilapäiset opasteet
  • purkutyöt marraskuu 2020
  • uudet anturat ja pilarit joulukuu 2020
  • poikkeusjärjestelyjen purkaminen tammikuun 2021 aikana.

Tiedote 2.9.: Purkuvaihe käynnistyy syyskuussa

Jorvin sairaalan K-leikkausosastolle ja sen alapuolisiin tiloihin toteutetaan mittava peruskorjaus. Hankkeessa uusitaan anestesia- ja leikkausosaston sekä sydänkeskuksen ja laboratorion tilat. Peruskorjauksen myötä tavoitteena on nostaa leikkaussalien tehokkuutta ja kaikki uudet leikkaussalit tulevat jatkossa soveltumaan kaikkien potilasryhmien hoitoon. Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia. Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy ja rakennuttajan HUS Kiinteistöt Oy.

Aikataulu
Purkuvaihe alkaa syyskuussa 2020 ja jatkuu kevään 2021 loppuun, tavoite huhtikuun 2021 loppu. Purun yhteydessä nykyinen O-osan runko ja yläpohja puretaan 2 krs lattiantasoon asti, lisäksi osa 2 krs:n välipohjasta puretaan. Vanhat hissikuilut puretaan perustamistasoon asti, uusia ja isompia hissejä varten.

Työajat
Pääasiallinen työskentelyaika työmaalla on arkisin klo 7:00–18.00.

  • raskasta purkua (betoni) tehdään arkisin 7:00-18:00 ja tarvittaessa klo 20:00 asti enintään kahtena iltana viikossa
  • jätehuoltoa tehdään arkisin klo 20:00 asti
  • yleisesti pyrimme välttämään klo 18 jälkeen työskentelyä.

Pölynhallinta ja rakenteiden suojaus

Jorvin sairaala jatkaa toimintaansa normaalisti. Purkutöistä tulee aiheutumaan meluhaittaa kiinteistöissä työskenteleville ja asioiville sekä lähialueen kiinteistöille. Pyrimme pitämään nämä haitat mahdollisimman pieninä ja
seuraamme jatkuvasti toimintaamme ja reagoimme puutteisiin. Työmaa katetaan kauttaaltaan sääsuojalla. Työmaa-alue erotetaan osastoivin seinin työmaahan rajautuvista sairaalatiloista.

Purkutyössä pyritään ensisijaisesti hyödyntämään vähän pölyäviä työtapoja. Purettavat rakenteet irrotetaan mahdollisuuksien mukaan kokonaisina kiinnikkeet irrottamalla. Purkutyövälineissä käytetään aina mahdollisuuksien mukaan korkeapaineista kohdepoistoa. Timanttisahauksessa ja -porauksessa käytetään maltillisesti vettä jäähdytykseen ja pölynhallintaan. Purkujätteen lastauspaikoilla voidaan käyttää vesisumutusta ja peittää jätelavat pressuilla pölyn hallitsemiseksi.

Tiedote 14.8.: Jorvin K-leikkausosaston peruskorjaus käynnistyy, kulkureitteihin muutoksia

Muistutamme, että elokuun aikana käynnistetään Jorvin K-leikkausosaston mittava peruskorjaus. Työmaa aiheuttaa paikoitellen muutoksia jalankulkureitteihin. Pyydämme huomioimaan liikennejärjestelyt ja opasteet, sekä noudattamaan varovaisuutta työmaan läheisyydessä kuljettaessa. Erityisesti lapsia on hyvä muistuttaa asiasta. Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä.

Työskentelyaika työmaalla on arkisin klo 06.00–18.00. Meluavien töiden osalta arkisin 07.00–18.00.

Aloitustiedote 29.6.2020: K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus hanke käynnistyy

Jorvin sairaalan K-leikkausosastolle ja sen alapuolisiin tiloihin toteutetaan mittava peruskorjaus. Hankkeessa uusitaan anestesia- ja leikkausosaston sekä sydänkeskuksen ja laboratorion tilat. Peruskorjauksen myötä tavoitteena on nostaa leikkaussalien tehokkuutta ja kaikki uudet leikkaussalit tulevat jatkossa soveltumaan kaikkien potilasryhmien hoitoon. Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia. Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy ja rakennuttajan HUS Kiinteistöt Oy.

Aikataulu

Työt on jo aloitettu huhtikuussa 2020 valmistelevilla töillä, joissa rakennetaan O-osan nykyisille kliinisen kemian laboratorion toiminnoille väistötilat urakka-alueen ulkopuolelle. Työmaan perustaminen ja työmaa-alueen rajaus alkaa heinä- / elokuussa. Purkuvaihe alkaa syksyllä 2020 ja jatkuu kevään 2021 loppuun. Työmaa katetaan kauttaaltaan sääsuojalla, mikä mahdollistaa runko- ja sisävalmistusvaiheen töiden tekemisen limittäin. Toimintakokeet on tarkoitus aloittaa elokuussa 2022 ja kohde luovutetaan helmikuussa 2023.

Työajat

Työskentelyaika työmaalla on arkisin klo 06.00–18.00. Meluavien töiden osalta arkisin 07.00–18.00.

Vaikutukset ympäristöön

Jorvin sairaala jatkaa toimintaansa normaalisti. Rakennustöistä tulee aiheutumaan meluhaittaa kiinteistöissä työskenteleville ja asioiville. Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään lähistön asukkaiden ja toimijoiden haitat mahdollisimman pieninä. Perehdytämme myös työntekijämme liikkumaan sairaalan toiminta huomioiden ja käyttämään erikseen sovittuja kulkureittejä töiden aikana.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyihin ei aiheudu työmaan käynnistyessä merkittäviä muutoksia. Työmaakuljetukset saapuvat sisään työmaa-alueelle Turuntien puolelta ja ulosajo Karvasmäentie kautta. Tarvittaessa käytämme liikenteen ohjausta. Lisäksi jalankulkureitteihin on paikoitellen poikkeuksia. Poikkeusjärjestelyjen tarkoitus on taata sujuva toiminta ja turvallinen liikkuminen sairaala-alueella. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Työmaan yhteystiedot

Jukka-Pekka Haanpää
työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy
040 842 8358
jukka-pekka.haanpaa@srv.fi

Mikko Kupari
projekti-insinööri, SRV Rakennus Oy
040 837 5755
mikko.kupari@srv.fi

Karl Siljander
rakennustöiden valvoja, HUS Kiinteistöt Oy
040 524 8205
karl.siljander@hus.fi

Tiedote: Laboratorion väistötilojen työt alkavat 14.4.2020

SRV toteuttaa HUS Jorvin sairaala K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaushankkeen. Hankkeessa uusitaan anestesia- ja leikkausosaston sekä sydänkeskuksen ja laboratorion tilat.
Ennen varsinaisen pääurakan käynnistymistä, tehdään valmistelevana työnä O-osan nykyiselle laboratoriotoiminnalle väistötilat K-osan 1 kerroksessa sijaitseviin apteekin vanhoihin tiloihin, muutosalue kuvassa 1.

Muutosalueen työt alkavat suojaus- ja purkutöillä heti pääsiäisen jälkeen tiistaina 14.4.2020. Muutosalueella joudutaan purkamaan olemassa olevia rakenteita kuten seiniä, alakattoa ja lattian pintarakenteita, jotta tilat saadaan muokattua laboratorion tarpeiden mukaiseksi. Myös ilmanvaihtoon, vesi-, viemäröinti- sekä sähköjärjestelmiin tehdään muutoksia laboratorion toiminnan ja laitteiden vaatimusten mukaisesti.

Työstä aiheutuu ympäröiviin tiloihin meluhaittaa erityisesti purkutöiden aikana, n. 3 viikon ajan töiden aloituksesta.

Lisäksi häiriötä aiheutuu, kun liitytään uusilla LVIS-asennuksilla vanhoihin järjestelmiin. Kaikista katkoksista sovitaan ja tiedotetaan aina erikseen, jotta haitta olisi mahdollisimman vähäinen Kiinnitämme erityishuomiota pölyn- ja puhtauden hallintaan muutosalueella; tilat alipaineistetaan töiden ajaksi,
suojausten kuntoa ja tiiveyttä seurataan päivittäin sekä purku- ja rakennusjätteet kuljetetaan K-kerroksen kautta muutosalueen sisällä olevalla hissillä tiiviisti säkitettynä huoltopihalle. Perehdytämme myös työntekijämme
liikkumaan sairaalan toiminta huomioiden ja käyttämään erikseen sovittuja kulkureittejä töiden aikana.

AIKATAULU
– töiden aloitus 14.4.2020
– purkuvaihe 2-3 viikkoa
– rakennustekniset ja LVIS muutostyöt touko- / kesäkuun aikana.
– väistötilojen valmistuminen kesäkuun loppupuolella