Ajankohtaista Unioninkatu 37:n työmaalla

Tiedote 7.5.2021: Unioninkatu 37:n Snellmanian peruskorjaus käynnistyy

SRV toteuttaa Unioninkatu 37:n historiallisen Snellmanian kiinteistön Helsingin Yliopistokiinteistölle. Peruskorjaushankkeena on vuonna 1833 käyttöönotettu ja vuosina 1836-1838 laajennettu vanha sairaala- ja henkilökunnan asuin-/työtilarakennus, joka on 1990-luvulla muutettu Helsingin yliopiston opetus- ja toimistotiloiksi. Rakennus muodostuu päärakennuksesta ja kahdesta siipirakennuksesta. Tilat peruskorjataan vaiheistetusti tukemaan entistä paremmin yliopiston opetusta ja tutkimusta. Kohteen laajuus on 5625 brm2 ja kohteen tilavuus on 22 040 brm3.

Rakennuttaja on Helsingin yliopistokiinteistöt Oy.

Aikataulu

Työt alkavat purkutöillä 17.05.2021. Purkutyöt valmistuvat kaikilta lohkoilta 03/2022 mennessä. Koko hanke valmistuu 09/2022 mennessä.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta/muiden töiden osalta):
arkisin klo  07-17.30/07-17.30
lauantaisin klo 08-15.30/07-15.30
sunnuntaisin  ei alustavaa tarvetta

Vaikutukset ympäristöön

Purkutyöt sekä julkisivun ja vesikaton kunnostustyöt tulevat aiheuttamaan meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Purkutöiden sekä julkisivun ja vesikaton kunnostustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan melumittauksin.

Työmaaliikenne tapahtuu Yrjö-Koskisen kadun (ja Snellmaninkadun) kautta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.