Mitä täällä rakennetaan?

SRV toteuttaa Unioninkatu 37:n historiallisen Snellmanian kiinteistön Helsingin Yliopistokiinteistölle. Peruskorjaushankkeena on vuonna 1833 käyttöönotettu ja vuosina 1836-1838 laajennettu vanha sairaala- ja henkilökunnan asuin-/työtilarakennus, joka on 1990-luvulla muutettu Helsingin yliopiston opetus- ja toimistotiloiksi. Rakennus muodostuu päärakennuksesta ja kahdesta siipirakennuksesta. Tilat peruskorjataan vaiheistetusti tukemaan entistä paremmin yliopiston opetusta ja tutkimusta.

Rakennuttaja: Helsingin yliopistokiinteistöt Oy
Rakennusurakoitsija: SRV
Laajuus: 5625 brm2, tilavuus on 22 040 brm3

Rakennusaikataulu

Tilat peruskorjataan vaiheistetusti tukemaan entistä paremmin yliopiston opetusta ja tutkimusta. Työt käynnistyivät purkutöillä toukokuussa 2021.  Purkutyöt valmistuvat kaikilta lohkoilta maaliskuuhun 2022 mennessä. Peruskorjaus valmistuu syksyllä 2022.

Työskentelyajat

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta/muiden töiden osalta):
arkisin  klo  07-17.30/07-17.30
lauantaisin klo 08-15.30/07-15.30
sunnuntaisin  ei alustavaa tarvetta

Vaikutukset ympäristöön

Purkutyöt sekä julkisivun ja vesikaton kunnostustyöt tulevat aiheuttamaan ajoittaista meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville.

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Työmaaliikenne tapahtuu Yrjö-Koskisen kadun (ja Snellmaninkadun) kautta. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Unioninkatu 37:n työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedotteet

Yhteystiedot

Antti Salonen

Antti Salonen

Työmaapäällikkö

antti.t.salonen@srv.fi 040 847 7781
Janne Helander

Janne Helander

Projektipäällikkö

050 464 3898