SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti toimitusjohtajan monivuotisesta kannustinjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti toimitusjohtajan monivuotisesta kannustinjärjestelmästä

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä.  Järjestelmän piiriin kuuluu SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2015 aloittava Juha Pekka Ojala. Järjestelmässä ansainta on sidottu SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvonnousuun.  

Järjestelmän perusteella Juha Pekka Ojalalle annetaan 600 000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan hankintaoikeuksia vastaavan määrän SRV Yhtiö Oyj:n osakkeita hintaan 3,1374 euroa osakkeelta tai saamaan hankintaoikeuden käytöstä syntyvää, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeen kurssikehitykseen perustuvaa hyötyä vastaavan määrän rahaa tai osakkeita tai näiden yhdistelmän. Yhtiön hallitus tekee toteutustapaa koskevan päätöksen kulloinkin erikseen. Järjestelmän ehtojen mukaan näin saadusta, verojen jälkeisestä arvosta on puolet oltava sidottuna SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeisiin. Näitä osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden saamisesta lukien. Hankintaoikeuksia voidaan käyttää viidessä kahden vuoden mittaisessa käyttöjaksossa, joista ensimmäinen alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016 sekä viimeinen alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020. Kunkin käyttöjakson aikana on oikeus käyttää 120 000 hankintaoikeutta.

Järjestelmän teoreettinen markkina-arvo on 29.12.2014 noin 0,4 miljoonaa euroa. Teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 3,12 euroa, vertailukurssi 3,1374 euroa, riskitön korko 0,37 prosenttia, ja volatiliteetti 25 prosenttia. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2014–2022 osakkeina annettavasta osuudesta kirjattava IFRS-kustannuksen määrä on enintään noin 0,4 miljoonaa euroa. Mikäli kurssikehitykseen perustuva hyöty toteutetaan rahana tai osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, kannustinjärjestelmän osakkeina annettavan osuuden IFRS-kustannuksen määrä laskee vastaavasti ja kustannukseen lisätään rahana maksettava määrä.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, CFO, puh. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

www.srv.fi

Jaa sivu