page image

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimimme valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

Konsernin rakenne

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka kehittää ja rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita. Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä sekä Virossa.

SRV Yhtiöt Oyj

SRV Yhtiöt Oyj on konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja hallinnon tehtävistä. Emoyhtiöön kuuluvat hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja. SRV Yhtiöiden johtoryhmä on esitelty tarkemmin Sijoittajat osiossa, sivulla Hallinto ja johtaminen.

Hankekehitys

SRV:n omakehitteiset rakennusprojektit perustuvat hankekehitykseen, jonka lähtökohtana on tulevien trendien tunnistaminen ja asiakkaiden liiketoiminnan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Hankekehityksen tavoitteena on löytää käyttäjille toimivia tiloja, tiloille omistajia ja omistajille tuottavia sijoituskohteita. Suunnitelmallinen tonttien hankinta ja erilaisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ovat myös hankekehityksen keskeisiä osatekijöitä.

Hankekehitys on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa, jossa korostuu uusien ratkaisuvaihtoehtojen ennakkoluuloton etsintä ja toteutuksen oikea ajoitus. SRV:n verkottunut toimintamalli mahdollistaa eri asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden innovatiivisen yhdistämisen. Vahvaan projektinjohto-osaamiseen perustuvan SRV Mallin avulla yhtiö pystyy myös toteuttamaan hyvistä ideoista onnistuneita rakennushankkeita.

Suomen liiketoiminta

Suomen liiketoiminta kehittää ja rakentaa SRV:n asiakkaille asuntoja, liike- ja toimistotiloja, sairaaloita ja muita hyvinvoinnin toimitiloja, logistiikkakeskuksia ja hotelleja, kalliotiloja sekä muita vaativia erityistiloja. Toteutettavat hankkeet voivat olla omaperusteisia, omakehitteisiä tai selkeitä urakoita, jotka SRV:n osaajat ja laaja urakoitsijaverkosto toteuttavat tehokkaasti SRV Mallilla. Omaperusteinen hanke on SRV:n itse kehittämä, eikä sitä olen rakentamisen alkaessa vielä myyty. Tällaisessa hankkeessa SRV kantaa sekä myynti- että rakentamisen riskin, ja hanke tuloutuu vasta kun kohde on valmis ja myyty. Kuluttajille suoraan suunnatut asuntohankkeet ovat usein tällaisia. Omakehitteisellä kohteella puolestaan tarkoitetaan SRV:n itse kehittämää hanketta, jonka SRV myy sijoittajalle jo ennen rakentamisen aloitusta. Tällöin rakentamisen riski on SRV:llä, ja hanke tuloutuu sitä mukaan kun se valmistuu.

Kansainvälinen liiketoiminta

SRV:n kansainvälinen liiketoiminta muodostuu tällä hetkellä pääosin kauppakeskusten operoinnista Venäjällä. SRV osaomistaa ja operoi kolmea kauppakeskusta, jotka sijaitsevat Pietarissa ja Moskovassa. Lisäksi SRV omistaa ja hallinnoi maa-alueita Virossa ja toteuttaa yhtä asuntorakentamisen kohdetta Viipurissa, Venäjällä.

SRV Malli

SRV Malli

SRV toi projektinjohtourakoinnin Suomeen laajassa mittakaavassa yli 20 vuotta sitten ja on kehittänyt siitä sen jälkeen rakennushankkeen kattavan asiakaslähtöisen yhteistoimintatoteutusmallin – SRV Mallin. Malli varmistaa hankkeissa kokonaisedullisen lopputuloksen, nopean toteutuksen sekä parhaan vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.

Lue lisää