Suomen Kansallisteatteri

Suomen Kansallisteatteri

  • Kulttuurihistoriallisesti merkittävä hanke

  • Rakentamista kestävän rakentamisen periaatteilla

  • Valmistuminen 2023

Kunnostamme Kansallisteatterin uuden osan tavalla, joka mahdollistaa täysin uudet teatterintekemisen muodot yli genrerajojen.

Toteutamme Suomen Kansallisteatterin mittavan peruskorjauksen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kansallisteatterin edustajien kanssa niin kutsutulla kärkihankeallianssimallilla. Hankkeeseen sisältyy kaksi teatterinäyttämöä katsomoineen (Pieni näyttämö ja Taivassali), esitysharjoitustiloja, teatterin tukitoimien työ-, logistiikka- ja teknisiä tiloja sekä kahvilatiloja.

Kyseessä on 1930- ja 1950-luvun osien peruskorjaus, joka on tilavuudeltaan 8250 bruttoneliömetriä.

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Kansallisteatterin uusi osa tavalla, joka kunnioittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän arvokohteen arkkitehtuuria. Uusitut tilat tulevat antamaan entistä paremmat puitteet monipuoliselle ohjelmistolle kunnioittaen samalla Kansallisteatterin taiteellisesti tinkimätöntä henkeä ja arvokasta historiaa. Samalla teatterista tulee entistä kiinnostavampi ja käytettävyydeltään monipuolisempi.

Suunnitelman ytimessä on kestävä rakentaminen. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kestävän rakentamisen periaatteita ja jatketaan rakennuksen käyttöikää taas kauas tulevaisuuteen.

Peruskorjaus mahdollistaa täysin uudet teatterintekemisen muodot Kansallisteatterissa. Remontin myötä saadaan uutta ajattelua edustava tulevaisuuden teatteri, joka palvelee entistä paremmin ja monimuotoisemmin kaupunkilaisia, yleisöä ja taiteentekijöitä. Uudistettu rakennus tulee elävöittämään keskustan katukuvaa ja Kaisaniemen puistoa. Uudenlainen tila-ajattelu mahdollistaa taiteen tekemisen yli genrerajojen. Tavoitteena on saada teatteri toimimaan ympärivuotisesti, ottaa käyttöön kaikki uuden ajanrakentamisen mahdollisuudet ja luoda siten kaupunkilaisille monipuolisempia elämyksiä.

Rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2020, kesällä 2023 peruskorjaus on valmis.