001-srv-infra-kuvia-8-2021-palveluihin

Maanrakennus ja pohjarakentaminen

Hyvä perustus on jokaisen rakennushankkeen tärkeimpiä lähtökohtia. Toteutamme pohjarakennusta aina avolouhinnasta porapaalutukseen ja talonrakennuksen pohjatöihin. Teemme kaivanteita, pohjavedenhallintaa ja paikallavalurakenteita sekä kunnallistekniikan rakentamista.