helsingin_keskusta_srv.png

Helsingin keskustan huoltotunnelin kehittäminen

Helsingin keskustan huoltotunnelin kehittäminen etenee – tavoitteena parantaa keskustan elinvoimaa ja edistää uusiutuvan energian tuotantoa


Helsingin keskustan alla kulkevaa maanalaista huoltotunnelia halutaan kehittää. Tunnelia suunnitellaan jatkettavaksi Hakaniemeen, minkä lisäksi selvitetään tunnelin hyödyntämistä uusiutuvan energian tuotannossa. SRV:n, KEVA:n ja Ilmarisen muodostamalla yhteenliittymällä on kehittämisvaraus Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvaa tunneliyhteyttä varten. 

Kehittämishankkeessa on tarkoitus tutkia nykyisen tunneliyhteyden jatkumista Aleksanterinkadulta Hakaniementorille. Uuden tunneliyhteyden reitti ei ole tiedossa, vaan vaihtoehdot kartoitetaan kehittämisvarauksen aikana. Hankkeen tarkoituksena ei ole sallia keskustan läpiajoa tunnelikokonaisuudessa, vaan tavoitteena on kehittää alueen asiointi-, jakelu- ja huoltoliikennettä. 

Uuden ajoyhteyden lisäksi selvitetään olemassa olevan tunnelin kehittämismahdollisuuksia sekä huoltotunneliratkaisuun liittyviä maanalaisia huolto-, logistiikka- ja pysäköintiratkaisuja. Tämän lisäksi selvitetään maalämmön- ja lämmöntalteenoton hyödyntämistä. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa ja uutta tunneliyhteyttä uusiutuvan energian tuotannossa. 

”Kehitystyön tavoitteena on tutkia ratkaisuja, jotka tuovat mahdollisuuksia Helsingin keskustan elävöittämiseen, keskustan liikenteen sujuvoittamiseen sekä keskustan saavutettavuuden parantamiseen osana ydinkeskustan uutta, valmisteilla olevaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa”, yhteenliittymää edustava SRV:n strategisen hankekehityksen johtaja Hannu Lokka kertoo. 

Lisäksi tavoitteena on tukea Helsingin kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita, kuten Hiilineutraali Helsinki 2030 -tavoitetta. Tätä varten tutkitaan maalämmön ja hukkalämmön talteenoton hyödyntämistä. Uusilla älykkäillä energiantuotannon ratkaisuilla pienennettäisiin merkittävästi ydinkeskustan rakennusten käytönaikaista ilmastovaikutusta. Tämä on yksi tapa, jolla olemme elinkaariviisaana rakentajana aktiivisesti mukana hillitsemässä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa ilmastonmuutosta.

Suunnittelu on tarkoitus tehdä tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin, nykyistä tunnelia hallinnoivan Helsingin Väylä Oy:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Uusi tunneliyhteys ja sen mahdollistama maanalaisen pysäköinnin ja keskustan huoltotunnelin käytön tehostaminen parantaisivat osaltaan ydinkeskustan saavutettavuutta ja vähentäisivät maanpäällistä liikennettä keskustan katuverkossa. Tällä tavoin kehittämishankkeella on tarkoitus tukea liikenteen sujuvuutta sekä parantaa keskusta-alueen saavutettavuutta ja kävely- ja pyöräilykeskustan kehittämismahdollisuuksia sekä tukea kaupungin päästövähennystavoitteita. Kehitystyön aikana tutkitaan myös mahdollisuudet parantaa keskustan nykyistä huolto- ja jakelulogistiikkaa sekä pysäköintilaitosten saavutettavuutta että keskustan huoltovarmuutta. 

Lisätietoja:

Hannu Lokka, johtaja, strateginen hankekehitys, SRV, puh. 0400 454 342, hannu.lokka@srv.fi 

Keskustan huoltotunnelin kehittäminen etenee – tavoitteena parantaa keskustan elinvoimaa ja edistää uusiutuvan energian tuotantoa

Kehittämisvaraus Hakaniemestä ydinkeskustaan suuntautuvaa tunneliyhteyttä varten SRV:n, Keva:n ja Ilmarisen muodostamalle yhteenliittymälle