Työmaan numero:  2831, 2856
Muotoilijankatu 1
00560 Helsinki

SRV toteuttaa Hämeentie 135:ssä peruskorjaus- ja uudisrakennustöitä. Työmaat ovat osa Varman Arabia135-kiinteistökehityshanketta, jonka avulla kehitetään aluetta eläväksi kaupunkiympäristöksi. Lisätietoja Arabia135-kehityshankkeesta:  www.arabia135.fi

3. vaihe: Metropolian kampus

Mitä täällä rakennetaan?

Metropolian kampuksen kolmannessa vaiheessa peruskorjattavat tilat KOY Hämeentie 135:ssa uudistetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön. SRV peruskorjaa noin 10 000 brm2 kiinteistön tiloja. Aikataulun mukainen valmistuminen on keväällä 2021.

Peruskorjattaviin opetustiloihin sijoittuvat Metropolian elokuva- ja tv-, esitys- ja teatteritekniikan, viestinnän ja XR-designin opetustilat sekä Helsinki XR Center. Opetustilat koostuvat muun muassa luentosaleista, studioista ja muista tiloista. Lisäksi rakennetaan kahvilatilat keittiöineen.

Rakennusaikataulu

Työt on jo aloitettu tammikuussa 2020 talotekniikan irtikytkennöillä, josta edetään kevyisiin purkutöihin. Massiivipurku tapahtuu alustavasti maaliskuusta elokuuhun. Peruskorjaus toteutetaan osittain vaiheistettuna siten, että viimeiset tilat valmistuvat keväällä 2021.

Vaikutukset ympäristöön

Meluavimmat työvaiheet, kuten raskaiden betonirakenteiden purkutyöt pyritään ajoittamaan kunkin muutosalueen lähimpien toimijoiden aukioloaikojen ulkopuolelle. Rakennus- ja purkutyöt tulevat kuitenkin aiheuttamaan meluhaittaa kiinteistössä työskenteleville ja asioiville.

Sisäiset ja ulkoiset liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat kiinteistön ja Hämeentien katualueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme kiinteistön toimijoille ja lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista, poikkeamista ja merkittävimpien työvaiheiden alkamisesta.

2. vaihe: Musiikin uudisrakennus

Mitä täällä rakennetaan?

SRV toteuttaa parhaillaan Arabian kampushankkeen toisen vaiheen musiikin opetustiloja. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Pop & Jazz Konservatorion yhteiskäyttöön rakennettavan Musiikin uudisrakennuksen rakennustyöt käynnistettiin purkutöillä helmikuussa 2019. Musiikin uudistilojen valmistumisen myötä vuoden 2020 lopussa Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion musiikin opetus muuttaa uudisrakennukseen. 6+1 -kerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 7 500 bruttoneliömetriä, ja tiloihin valmistuu kolme harjoitussalia, äänitysstudioita ja oppimistiloja.

Rakennusaikataulu

Purkutyöt alkoivat helmikuussa 2019 vanhan ja matalan, aiemmin Aalto yliopiston työpajarakennuksena toimineen rakennuksen purkutöillä. Keväällä siirryttiin maanrakennustöihin ja alkukesästä käynnistettiin perustustyöt. Elementtien asennus käynnistyi syksyllä 2019. Koko hanke valmistuu vuoden 2020 lopulla.

Työskentelyajat

Työmaalla työskennellään arkisin klo 7–18 ja lauantaisin klo 7–16 välisenä aikana.

Vaikutukset ympäristöön

Työmaaliikenne tapahtuu Muotoilijankadun kautta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tarvittaessa tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista, poikkeamista ja merkittävimpien työvaiheiden alkamisesta.

Studio 135

Studio 135

SRV toteutti osana Arabia135-hanketta samassa kiinteistössä sijaitsevien studiotilojen peruskorjauksen. Maaliskuussa 2019 luovutetut tilat nykyaikaistettiin täyden palvelun studiokokonaisuudeksi. Studio 135:ksi nimettyihin tiloihin valmistui elokuvakalustovuokraamo Angel Filmsille mm. kaksi TV- ja elokuvastudiota, joista isompi studio on kooltaan 926 m² ja pienempi 250 m². Peruskorjauksen laajuus oli noin 4 000 bruttoneliömetriä.

Työmaakamera

Janne Helander

Janne Helander

Projektipäällikkö

050 464 3898
Kaj Grönroos

Kaj Grönroos

Työmaapäällikkö

0400 946 070