Ajankohtaista Rajamäen kampuksen työmaalla

Tältä sivulta voit lukea Rajamäen kampuksen työmaan ajankohtaiset tiedotteet.

Turvallisuussyistä työmaalla kaadetaan työmaakaivannon vierestä neljä mäntyä

Puretun Rajakaaren edustalla sijaitsevat suuret männyt (4 kpl) on kaadettava turvallisuussyihin perustuen. Rajakaaren purkutöiden aikana puiden juuret tulivat näkyviin, sillä juuret ovat ajan saatossa kasvaneet rakennukseen kiinni.  Osa puista sijaitsee hyvin lähellä työmaakaivannon reunaa. Lisäksi maa-aines on melko hienojakoista, joten puiden juurien kiinnipysyvyys on epävarmaa.

Lisäksi montun reuna on puiden edustalla hyvin jyrkkä, ja se tulee luiskata loivemmaksi, jolloin luiska tulisi ulottumaan puiden runkoihin asti. Tämä heikentäisi edelleen puiden kiinnipysymistä maassa. Myöhemmin, tulevan rakennuksen perustustyöt, sekä salaojitukset ja viemäröinnit edellyttävät, että kaivuuta ulotetaan vielä lähemmäksi puiden sijaintipaikkaa, jolloin puut olisi viimeistään kaadettava.

Jotta työmaalla on turvallista työskennellä ja työmaa-aidan ulkopuolella kuntalaisten turvallista liikkua, puut kaadetaan 21.-22.9. välisenä aikana. Näin vältämme riskin, että puu/puita pääsisi mahdollisesti kaatumaan hallitsemattomasti. Kaatotyön tulee suorittaa työhön pätevä metsuri.

Viikko 36

Rajakaaren purku on nyt valmistunut. Seitsemän veljeksen koulun purku on käynnissä, ja päällysrakenteista on noin puolet purettu. Seitsemän veljeksen koulun purku kestää syyskuun loppuun.

Rajamäen kampuksen rakentaminen käynnistyy

SRV rakentaa Nurmijärven uuden kampuksen. Rajamäen kampukselle tulee tilat perusopetuksen 6.–9. vuosiluokille sekä liikuntatilat koulun ja liikuntapalveluiden käyttöön. Rajamäen kampus toteutetaan siten, että Rajakaaren monitoimihallin ja Seitsemän veljeksen koulun tilalle rakennetaan uudisrakennukset ja Kuntola-rakennuksen tilalle tulee koulun piha-aluetta.

Käyttäjät saavat ajanmukaiset ja muuttuviin oppilasmääriin mukautuvat sekä terveysturvalliset tilat. Kampukselle tulee tilat perusopetuksen 600 oppilaalle. Kampusalueen rakennusten yhteislaajuus on noin 7 600 bruttoneliömetriä. Kampus valmistuu vuoden 2025 aikana ja pihatyöt kevään 2026 aikana.

Rakennuttajana on Nurmijärven kunta.

Rakennustöiden eteneminen

Purkutyöt ovat käynnissä, Rajakaaren tilat on lähes täysin purettu. Koulun massiivipurku on parhaillaan käynnissä. Kokonaisuudessaan purku valmistunee syyskuun loppuun.

Tulevan syksyn ja talven aikana teemme työmaalla maanrakennuksen kaivuutöitä, paalutuksia ja perustusten muottitöitä sekä talotekniikan maanrakennuksen töitä.

 

Työskentelyajat

Työskentelyajat työmaalla meluavien töiden osalta:

arkisin                                           klo  7–18

 

Vaikutukset ympäristöön

Työmaajärjestelyt suoritetaan erityistä turvallisuutta noudattaen ja rakentamisesta aiheutuvia haittoja minimoiden. Pahoittelemme työmaasta koituvaa häiriötä.

Purkutyöstä aiheutuu mahdollisesti pienimuotoista melua ja pölyä. Pölyn leviämistä pyritään hallitsemaan vesitykeillä, mutta silti pölyä pääsee nousemaan hieman ilmaankin.

Työmaan aitaus ja ajoittaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat alueen kulkureitteihin rakentamisen ajan. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Pääasiallinen työmaaliikenne kulkee Keskusraitin ajoportin kautta. Ajoittain käytetään myös Kuntolanpolun ajoporttia. Turvallinen jalankulku varmistetaan alueella liikkuville.

Maanrakennus

 Ensimmäisen vuoden ajan työmaasta koituu melu- ja/tai tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville maanrakennuksesta ja paalutuksesta johtuen. Paalutuksen vaikutuksia tullaan mittaamaan ja seuraamaan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt kartoitetaan ennen paalutuksen aloittamista.

 

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Timo Ilmonius, SRV, puh. 040 834 8543, timo.ilmonius@srv.fi