Ympäristöpolitiikka

SRV:n toiminnan perustan muodostaa voimassa oleva lainsäädäntö, lupaehdot ja muut velvoittavat määräykset ja ohjeet.

Ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen ympäristönsuojeluun, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, sekä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmää kehittämällä. SRV edellyttää alihankkijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden ja laatimiensa ohjeiden mukaisesti. SRV seuraa aktiivisesti alalla tehtävää kehitystyötä ja ennakoi toiminnassaan tulevia ympäristömääräyksiä sekä muilta sidosryhmiltä tulevia vaatimuksia.

SRV:n ympäristötoiminnan tavoitteet perustuvat luonnon turmeltumisen estämiseen, välittömien ja välillisten haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen, sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Toiminnan päämääriä ovat:

  • Kehittää työmaiden materiaalitehokkuutta ja jätehuoltoa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Vähentää työmaiden energiankulutusta kiinnittämällä huomiota esimerkiksi lämmityksen- ja kuivatuksentarpeeseen vaikuttaviin seikkoihin, päivittämällä kalustoa tehokkaampaan teknologiaan, ja suunnittelemalla työt mahdollisimman hyvin.
  • Toteuttaa ympäristöä koko elinkaarensa aikana vähemmän kuormittavia hankkeita ja rakennuksia yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Kannustamme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta kestävämpien toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

Ympäristöpolitiikka tukee konsernin strategiaa ja sitä tulee lukea yhdessä SRV:n eettisten toimintaohjeiden kanssa.

Hyväksytty konsernin johtoryhmässä ympäristötoimintaa ohjaavana politiikkana 23.10.2017