Vastuullisuus SRV:llä

Vastuullisuuden perusoletus on, että viestintä on avointa, toiminta läpinäkyvää ja sidosryhmien näkemykset ohjaavat osaltaan toimintaa. Vaikka lakisääteiset vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja niihin on toki vastattava, on tärkeää kuunnella myös sidosryhmien toiveita ja tarpeita tarkalla korvalla. Mikä tahansa sidosryhmä saattaa olla vuorollaan asiakkaan roolissa ja asiakaskokemus on elintärkeää kun puhutaan maineesta ja luottamuksesta.

SRV:n tavoitteena on luoda alan paras asiakaskokemus. Laadukkaan ja kestävän rakennustuotannon perusta on henkilökunnan riittävä ammattiosaaminen, laadun edellytysten luominen ja tahto tehdä asiat hyvin. Hyvän laadun merkki on tyytyväinen asiakas, jonka tarpeet on ymmärretty ja toteutettu.

Pitkäjänteisellä ympäristötyöllä SRV hakee todellista vaikuttavuutta. SRV:n ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen lakien noudattamiseen, ympäristönsuojeluun, toiminnan kehittämiseen ja tason jatkuvaan parantamiseen ympäristöjärjestelmän avulla.

SRV:n turvallisuustyön perustuu lain vaatimusten ylittämiseen ja rakentamisen turvallisuuden edelläkävijänä toimimiseen. Samaa toiminnan tasoa edellytetään myös alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. SRV:n toimintaa ohjaa konsernin tyterveys- ja turvallisuuspolitiikka. Työmaiden turvallisuus perustuu ennakointiin, perehdyttämiseen ja ohjeiden noudattamiseen. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oikeus ja velvollisuus huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.

SRV:n menestys on kiinni myös kumppaniverkoston onnistuneista suorituksista. Yhteistyön on toimittava aukottomasti. Tuhansien ihmisten verkostossa, jossa suurin osa toimijoista on yhteistyökumppaneiden työntekijöitä, yhteisten vastuullisten toimintatapojen jalkauttaminen käytännön tasolle vaatii pitkäjänteistä työtä.