Sidosryhmä-dialogi

SRV:n viestinnän tehtävänä on tarjota tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön eri sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Kriisitilanteissa SRV noudattaa kolmea yleistä periaatetta: tiedottamisen pitää olla nopeaa, perustua faktoihin ja siinä on pyrittävä avoimeen keskusteluyhteyteen kriisin osapuolten kanssa.

SRV:n vastuullisuusohjelman teemat ja näkökohdat perustuvat vuosina 2016 ja 2017 tehtyihin sidosryhmäkyselyyn ja haastatteluihin. SRV:n tärkeimmät sidosryhmät ovat oma henkilöstö, SRV:n hallitus ja johto, asiakkaat, osakkeenomistajat, sijoittajat, rahoittajat, yhteistyökumppanit, paikallisyhteisöt, työmaiden naapurusto, viranomaiset, media, kansalaisjärjestöt ja alan yhteistyöjärjestöt. SRV ottaa sidosryhmiä mukaan myös liiketoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi osallistamalla heitä jo hankkeen alkuvaiheessa tehtävään suunnitteluun.

SRV:n edustajat kohtaavat sijoittajia ja analyytikoita sekä pienimuotoisissa tapaamisissa että laajoissa yleisötapahtumissa. SRV osallistuu alan kehittämiseen tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:ssä. SRV on myös Finnish Business and Societyn aktiivinen jäsen. SRV:n edustajat ovat toimivat aktiivisesti myös Rakennusteollisuus RT Ry:n Ympäristö ja Energia -ryhmässä ja Green Building Council Finland -yhdistyksessä.

 

Sponsorointi ja lahjoitukset

SRV kehittää hankkeita kaukonäköisesti ja rakentaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa kestävää tulevaisuutta. Tekemiämme lahjoituksia ja sponsorointia ohjaavat paitsi yrityksen strategia, myös halu kantaa omalta osaltamme vastuuta yhteiskunnasta.