Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

SRV:n laatupolitiikan lähtökohtana on tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaista kiinteistö- ja rakennushankkeiden toteutuspalvelua.

Projektit suoritetaan tehden asiakkaiden tarpeet täyttäviä yksilöllisiä tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat hankkeessa määritettyjä ja ohjattuja tiukkoja laatu- ja aikatauluvaatimuksia. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja avoimeen yhteistyöhön. Painopiste on toteutuksen suunnittelussa ja ennakoinnissa sekä hankkeen eri osapuolten toiminnan tukemisessa, jotka kaikki edesauttavat laadun toteutumista, riskien hallintaa ja hankkeen sujuvaa etenemistä.

SRV:n toiminnan perustan muodostaa voimassa oleva lainsäädäntö, lupaehdot ja muut velvoittavat määräykset ja ohjeet.

Laatutoiminnassa sitoudutaan vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseen, jonka mukaan parannetaan jatkuvasti yrityksen omaa toimintamallia (SRV Malli) ja järjestelmiä. SRV edellyttää myös yhteistyökumppaneidensa toimivan samojen periaatteiden sekä laadittujen ohjeiden mukaisesti. SRV seuraa aktiivisesti alalla tehtävää kehitystyötä ja ennakoi toiminnassaan asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä vaatimuksia ja tarpeita. Laadun hallinnan tavoitteena on varmistaa yrityksen menestyminen liiketoiminnassa sekä turvata toiminnan häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta.

Laatupolitiikka ja laatutoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja brändiä ja SRV:n johto on sitoutunut sekä laatuvelvoitteiden täyttämiseen, että laadun jatkuvaan parantamiseen.

Hyväksytty konsernin johtoryhmässä 22.05.2018.