Arvonluontimalli

Ar­von­luon­ti­mal­li

SRV Mallissa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja prosessin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. Mallin ympärille on rakennettu kuvaus arvonluonnista. Se ottaa huomioon kaikki pääomalajit ja esittää panokset, tuotokset ja vaikutukset laajasti. Se tarjoaa uudenlaisen tavan kuvata ja esittää SRV:n arvonluontia ja vastaa osaltaan myös sijoittajien uusiin tiedontarpeisiin.

Arvonluonnin kuvaus perustuu ulkoisten sidosryhmien haastatteluihin ja SRV:n sisäisten työkokousten tuloksiin. Tavoitteena on tehdä arvonluontimallista yksi tärkeimmistä työkaluista liiketoiminnan kehittämiseen yli yksikkö- ja toimintorajojen.

SRV:n tavoitteena on paikallistaa ne kohdat, joissa SRV tekee arvoa luovia päätöksiä (arvo yhteiskunnalle), ja ne kohdat, joissa SRV:tä koskien tehdään taloudellisesti merkityksellisiä päätöksiä (arvo SRV:lle). Lisäksi SRV:n lähestymistavassa tunnistetaan kriteerit, joilla näitä päätöksiä tehdään.