Vastuulliset toimitilat

Haluamme edistää kaikissa hankkeissamme elinkaariviisaita ratkaisuja. Käytettävät keinot ja taso valitsemme asiakkaan kanssa yhdessä. Kääntämällä katse yhdessä koko rakennuksen elinkaareen, voidaan tehdä pitkälle kantavia vastuullisia päätöksiä käyttäjien, sijoittajien ja ympäristön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Maailma muuttuu nyt ennennäkemätöntä vauhtia ja opimme uusia tapoja työskennellä, opiskella sekä elää. Joudumme sopeutumaan niin kasvavaan digitalisaatioon, väestön ikääntymiseen, kaupunkien tiivistymiseen kuin elinympäristön säilyttämiseen tuleville sukupolville.

Me SRV:llä haluamme ohjata toimitilojen rakentamisesta siihen suuntaan, että kiinteistöiden ympäristöjalanjälki ja kustannukset optimoidaan pitkällä aikavälillä samalla huolehtien työympäristöjen viihtyisyydestä ja ihmisten hyvinvoinnista. Kutsumme tätä elinkaariviisaudeksi.

Millainen on elinkaariviisas toimitila?

Suunnitellaanko yhdessä ratkaisu, jossa kiinteistö räätälöidään palvelemaan sinun tarpeita huomioiden kiinteistön koko elinkaaren? Meillä on tähän useita vaihtoehtoisia ratkaisuja ja pääsemme yhdessä valitsemaan kuhunkin tarpeeseen ja sijaintiin sopivat vaihtoehdot. Tahtomme ja kykymme uudistaa rakentamista kasvavat päivä päivältä ja rakennus rakennukselta.

Puhdasta energiaa ja kestäviä materiaaleja

Kestävissä toimitiloissa energia tuotetaan paikan päällä puhtaasti ja kustannustehokkaasti uusiutuvilla energianlähteillä. Omavarainen puhdas energiaratkaisu, kuten esimerkiksi maalämpö on pitkän aikavälin investointi, joka pienentää käyttökuluja.

Rakennuksemme eivät myöskään tuhlaa energiaa ja tavoittelemme kohteissamme vähintään energialuokkaa A++ tai RTS-luokituksen neljää tähteä. Energiaviisaassa kiinteistössä on myös mahdollista lämmön- ja jäähdytyksen talteenotto, jolloin ei synny hukkaenergiaa.

Energian viisas käyttö ei rajoitu vain yhteen kiinteistöön vaan rakennuksista voidaan muodostaa suurempi yhteen liitetty kokonaisuus. Rakennukset voivat ”keskustella” keskenään, optimoida yhdessä energiankäyttöä ja siirtää energiaa sinne, missä sitä tarvitaan. Yhteen liitettyinä energiaratkaisuiden pienilläkin muutoksilla voidaan tuottaa isoja kumulatiivisia energiansäästöjä. Rakennukset voivat toimia jopa virtuaalivoimalaitoksina.

Paikalla tuotetun uusiutuvan energian ja viisaiden materiaalivalintojen ansiosta elinkaaren hiilijalanjälki voi olla jopa yli 60 % pienempi.

Materiaalivalintoja ohjaa käyttötarpeen lisäksi kestävyys, vähähiilisyys, kierrätettävyys ja jäljitettävyys. Käytämme kulutuksenkestäviä ja helposti huollettavia materiaaleja, jotka pienentävät huoltokustannuksia ja pidentävät elinikää. Materiaalit optimoidaan niin, että hukkaa ei synny. Samalla yhtä tärkeää kuin se, kuinka paljon ja mitä materiaaleja rakentamisessa käytetään, on ajatella jo valmiiksi, miten ne tarpeen tullen kierrätetään. Etsimme jatkuvasti rakentamisen vähähiilisempiä vaihtoehtoja ja keskustelemme mieluusti yhdessä eri vaihtoehdoista.

Puurakenteiset rakennukset sekä vähähiilisesti tuotetut teräs- ja betoniratkaisut tulevat tulevaisuudessakin yleistymään kestävinä rakennusmateriaaleina.

Hyvinvointia tukevia työympäristöjä

Hyvinvointia tukeva työympäristö rakentuu monista ratkaisuista, jotka lisäävät ihmisten työssäjaksamista, tukevat työntekoa ja ovat kestäviä myös ympäristön kannalta. Hyvinvointia tukee puhdas sisäilma, miellyttävä sisälämpötila, älykäs valaistus ja hyvä akustiikka. Tässä avainasemassa ovat suunnittelun ja rakentamisen ratkaisut sekä etenkin talotekniikan valinnat. Käytämme myös sisätiloissa laadukkaita ja vastuullisia materiaaleja, jotka kestävät aikaa ja tukevat viihtyisiä ja terveellisiä sisäolosuhteita.

Kiinteistöä voidaan seurata mittareiden kautta sekä käytön että rakentamisen aikana. Käytön aikainen älykäs talo-automaatio ja jatkuva olosuhdeseuranta varmistavat miellyttävät työolot vuoden jokaisena tuntina. Rakentamisen aikana työmaalla mm.  sertifioitu laadunvarmistusjärjestelmä ja kuivaketju 10 varmistavat terveelliset olosuhteet.

Toimitiloissa sijainti on aina ollut avainasemassa ja sen rooli on suuri myös hyvinvoinnin ja ympäristön kuormittumisen osalta. Keskeinen sijainti kasvukeskuksissa, saavutettavuus julkisella liikenteellä sekä palveluiden läheisyys on erityisen tärkeää. Erilaisilla piha- ja viherratkaisuilla voidaan tuoda puolestaan niin viihtyisyyttä ympäristöön kuin lisätä hiilinieluja rakennettuun ympäristöön.

Viisaat ratkaisut kestävät aikaa ja säästävät ylläpitokustannuksia

Viisaissa, aikaa kestävissä ratkaisuissa optimoidaan rakennuksen ympäristöjalanjälki ja kustannukset pitkällä aikavälillä. Suunnittelussa hyödynnetään LCC (life-cycle cost eli elinkaaren aikainen kustannuslaskenta) ja LCA (life-cycle assessment eli elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskenta) laskentaa, joissa vertailemme investointikustannuksen lisäksi elinkaarikustannuksia.

Tavoitteena on löytää parhaat ratkaisut juuri sinun tarpeeseen niin hiilijalanjäljen kuin kustannusten osalta. Kustannukset optimoidaan investointi-, käyttö- ja PTS-kustannusten järkevällä yhteensovittamisella.

Viisaasti rakennetut, terveet ja muuntojoustavat rakennukset säilyttävät arvonsa. Pitkän aikavälin suunnittelun ansiosta kunnossapidon investoinnit ovat oikea-aikaisia ja ennustettavia. Lisäksi tekniikan ja rakenteiden suunnittelussa huomioidaan myös mahdolliset tulevat tarpeet ja ratkaisuiden skaalautuvuus muuttuvien tarpeiden mukaan.

Tarjoamme myös käytönaikaisia palveluita, kuten energiajärjestelmiä, managerointia, siivouspalveluita ja kiinteistöhuoltoa, jotka helpottavat arkea ja takaavat kiinteistön laadukkaan ylläpidon. Tutustu energia- ja elinkaaripalveluihin täällä.

Alan johtavat ympäristösertifioinnit (kuten Leed, Bream, RTS) ohjaavat toimintaamme. Kuhunkin hankkeeseen valitaan sopiva sertifikaatti ja tavoitetaso yhdessä.

Haluamme edistää kaikissa hankkeissamme elinkaariviisaita ratkaisuja. Käytettävät keinot ja taso valitsemme asiakkaan kanssa yhdessä. Kääntämällä katse yhdessä koko rakennuksen elinkaareen, voidaan tehdä pitkälle kantavia vastuullisia päätöksiä käyttäjien, sijoittajien ja ympäristön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Tule mukaan Suunnannäyttäjiin

Kerro meille millaisessa ympäristössä sinä haluat elää ja millainen on sinun kestävä kaupunkisi. Perustimme Suunnannäyttäjät, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme.