Ajankohtaista Kansallisteatterin työmaalla

Lue Suomen Kansallisteatterin peruskorjaustyömaan tuoreimmat uutiset.

Tiedote 33: Pienen näyttämön julkisivutyöt valmistuneet

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla ovat käynnissä Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Sääsuojan sisällä tehdyt julkisivun ja vesikaton korjaustyöt on saatu valmiiksi ja sääsuoja on voitu suurelta osin purkaa. Syksyllä alamme asentamaan rakennuksen tiililaattajulkisivua.

Vaikutukset ympäristöön
Tavanomaista rakennustyötä teemme ensisijaisesti arkisin kello 07.00 – 18.00. Teatterin ollessa kiinni ja työvaiheiden niin vaatiessa saatamme tehdä tavanomaisia rakennustöitä myös kello 18.00 – 22.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin. Tavanomaisella rakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi rakentamista käsityökaluja käyttäen.
Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 23/2021: Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt käynnissä

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla ovat käynnissä sääsuojan sisällä tehtävät julkisivun ja vesikaton korjaustyöt. Lisäksi käynnissä ovat Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Vesikaton ja julkisivun purkutyöt olemme saaneet valmiiksi.

Vaikutukset ympäristöön
Tavanomaista rakennustyötä teemme ensisijaisesti arkisin kello 07.00 – 18.00. Teatterin ollessa kiinni ja työvaiheiden niin vaatiessa saatamme tehdä tavanomaisia rakennustöitä myös kello 18.00 – 22.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin. Tavanomaisella rakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi rakentamista käsityökaluja käyttäen.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 17/2021: Julkisivun ja vesikaton purku käynnistynyt

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla ovat käynnissä sääsuojan sisällä tehtävät julkisivun ja vesikaton korjaustyöt, jonka lisäksi käynnissä ovat Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Pohjanvahvistustyöt olemme saaneet työmaalla valmiiksi.

Vaikutukset ympäristöön

Vesikaton ja julkisivun korjaustyöt saattavat aiheuttaa meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville.

Vesikaton ja julkisivun purkutyön erityisen meluavat työvaiheet on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-002163 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020-002163 T 11 01 00 02)  mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Vesikaton ja julkisivun purku pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 10/2021: Sääsuojan rakentaminen käynnissä

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla on käynnistynyt sääsuojan rakentaminen, jonka lisäksi käynnissä ovat pohjanvahvistustyöt, sekä Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Viikolla 11 aloitamme vesikaton ja julkisivun korjaustyöt. Työmaatoimistomme ja työntekijöiden sosiaalitilat ovat muuttaneet Kaisaniemen puiston parakkeihin.

Vaikutukset ympäristöön
Vesikaton ja julkisivun korjaustyöt saattavat aiheuttaa meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Vesikaton ja julkisivun purkutyön erityisen meluavat työvaiheet on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-002163 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020-002163 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Vesikaton ja julkisivun purku pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 6/2021: Käynnissä perustusten ja pohjan vahvistustyöt

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla on tällä hetkellä käynnissä perustusten ja pohjan vahvistustyöt, sekä Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Paalutustyöt olemme saaneet valmiiksi.

Vaikutukset ympäristöön
Tavanomaista rakennustyötä teemme ensisijaisesti arkisin kello 07.00 – 18.00. Teatterin ollessa kiinni ja työvaiheiden niin vaatiessa saatamme tehdä tavanomaisia rakennustöitä myös kello 18.00 – 22.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin. Tavanomaisella rakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi koneellista maankaivuuta ja maanajoa sekä rakentamista käsityökaluja käyttäen.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 2/2021: Liikennejärjestelyihin muutoksia

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla ovat työt käynnistyneet taas joulun pyhien jälkeen. Työmaalla on käynnissä edelleen suihkupaalutus ja pohjanvahvistustyöt, sekä Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Ensi
viikolla jatkamme myös lyöntipaalutuksia Läntisellä Teatterikujalla, Berbominkujalla sekä rakennuksen sisäpuolella.

Työmaan liikennejärjestelyihin tulee ensi viikolla pieniä muutoksia Läntisellä Teatterikujalla oheisen kuvan mukaisesti, jalankulku siirtyy Suomen Kansallisteatterin puolelta hotellirakennuksen puoleiselle jalkakäytävälle.

Vaikutukset ympäristöön
Rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Paalutus on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020- 009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00 ja ainoastaan sisätiloissa lauantaisin 9.00 – 16.00 teatterin näytökset huomioiden.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 51/2020: Työmaa rauhoittuu joulun pyhiksi

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaa rauhoittuu joulun pyhiksi ja välipäivinä teemme työmaalla vain pieniä töitä. Työmaalla on käynnissä suihkupaalutus ja pohjanvahvistustyöt, sekä Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaustyöt, jotka käsittävät Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Tammikuussa jatkamme myös lyöntipaalutuksia Läntisellä Teatterikujalla, Berbominkujalla sekä rakennuksen sisäpuolella.

Vaikutukset ympäristöön
Rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Paalutus on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00 ja ainoastaan sisätiloissa lauantaisin 9.00 – 16.00 teatterin näytökset huomioiden.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 47/2020: Paalutustöiden suihkupaalutuskalusto saapumassa työmaalle

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaa etenee ja olemme aloittaneet Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjauksen, joka käsittää Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Työmaalla on käynnissä myös rakennuksen sisäpuolisia maankaivuutöitä ja aloitamme paalutus- ja
pohjanvahvistustyöt viikolla 48. Paalutustöihin liittyen tuomme suihkupaalutuskaluston työmaalle lauantaina 21.11.2020 ja teemme tähän liittyviä kytkentätöitä sunnuntaina 22.11.2020. Tästä ei aiheudu melu- tai tärinähaittaa naapurustolle.

Vaikutukset ympäristöön
Rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Paalutus on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00 ja ainoastaan sisätiloissa lauantaisin 9.00 – 16.00 Teatterin näytökset huomioiden.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 44: Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjauksen rakennuslupa valmis

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaa etenee ja olemme saaneet nyt rakennusluvan myös Suomen Kansallisteatterin Pienen näyttämön sisätilojen peruskorjaukselle, joka käsittää Kaisaniemen päädyn 50-luvulla rakennetun osan. Työmaalla on käynnistymässä marraskuussa rakennuksen sisäpuolisia maankaivuutöitä, jonka jälkeen aloitamme paalutus- ja pohjanvahvistustyöt.

Vaikutukset ympäristöön
Rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Paalutus on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00 ja ainoastaan sisätiloissa lauantaisin 9.00 – 16.00 Teatterin näytökset huomioiden.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 39: Melua aiheuttavat työvaiheet käynnistyvät 30.9. alkaen

Suomen Kansallisteatterin 2. vaiheen työmaalla osoitteessa Bergbominkuja 2 käynnistyy pian melua aiheuttavia työvaiheita rakentamis- ja paalutustöiden vuoksi. Työt ajoittuvat 30.9.2020 – 31.3.2021 väliselle ajalle.

Paalutus on sallittu meluluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00. Hydraulisen iskuvasaran käyttö on sallittu meluilmoituksen (HEL 2020-009892 T 11 01 00 02) mukaisesti arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00 ja ainoastaan sisätiloissa lauantaisin 9.00 – 16.00.

Vaikutukset ympäristöön
Rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Tiedote vk 37: Ponttiseinän rakentaminen käynnistyy pian

Työmaalla on käynnissä tällä hetkellä ponttiseinän rakentamista valmistelevat työt Itäisellä Teatterikujalla, Bergbominkujalla ja Läntisellä Teatterikujalla. Ensi viikolla aloitamme pontitustyöt Itäisellä Teatterikujalla, jonka jälkeen pontitustyöt jatkuvat Bergbominkujalla ja Läntisellä Teatterikujalla. Lisäksi työmaalla tehdään tällä hetkellä museoviraston hyväksymiä suojaustoimenpiteitä rakenteille ja rakennetaan EI60 palovaatimuksen mukaisia suojaseiniä 30- ja 50-luvun osien vaiherajalla.

Seuraava alkavana työvaiheena työmaalla alkaa syyskuun lopulla alapohjan peruskorjausurakka.

Vaikutukset ympäristöön
Ponttiseinän rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Ponttiseinän rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Työmaan liikennejärjestelyihin tulee muutoksia alla olevan kuvan mukaisesti. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.
Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaaliikenne tapahtuu Itäisen Teatterikujan ja Bergbominkujan kautta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin.  Normaali ajoneuvoliikenne Itäisen Teatterikujan ja Bergbominkujan kautta päättyy työmaalle, tontilleajoa lukuunottamatta. Pyydämme noudattamaan opasteita.

Vk 34Kansallisteatterin uuden osan perustusten vahvistaminen käynnistyy

Suomen Kansallisteatteri ei päässyt aloittamaan remonttia suunnitellusti johtuen siitä, että rakennuslupaan liittyvästä päätöksestä valitettiin. Suunnitelman mukaiseen 30-luvun osaan kohdistuva valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Tämän johdosta Kansallisteatteri joutui muuttamaan suunnitelmia, ja nyt peruskorjausta pyritään edistämään vaiheittain. Ensimmäiseksi on saatu rakennuslupa Kaisaniemen päädyn 50-luvun osan perustusten vahvistamiseksi.

Työt alkavat työmaan aitauksella 19.8.2020, jonka jälkeen jatketaan ponttiseinän rakentamisen valmistelevilla töillä. Ponttiseinän rakentaminen ja ulkopuoliset maankaivuutyöt alkavat arviolta viikolla 38 ja valmistuvat lokakuun aikana. Kokonaisuudessaan perustusten vahvistaminen ja alapohjan uusiminen valmistuvat kesällä 2021.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta/muiden töiden osalta):

arkisin: klo 07:00 – 18:00
lauantaisin: ei toistaiseksi
sunnuntaisin: ei toistaiseksi

Vaikutukset ympäristöön

Ponttiseinän rakentamis- ja paalutustyöt saattavat aiheuttaa tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Ponttiseinän rakentamisen ja paalutustöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Finnrock Oy.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Työmaan liikennejärjestelyt

Työmaaliikenne tapahtuu Itäisen Teatterikujan ja Bergbominkujan kautta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Normaali ajoneuvoliikenne Itäisen Teatterikujan ja Bergbominkujan kautta päättyy työmaalle, tontilleajoa lukuunottamatta. Pyydämme noudattamaan opasteita.