Tilapäiset liikennejärjestelyt REDIn työmaan osalta poistuneet

Kalasataman keskuksen eli REDIn rakennustöiden vuoksi tehdyt tilapäiset liikennejärjestelyt ovat päättyneet. Itäväylä ja Hermannin rantatie palautuivat takaisin entisille reitilleilleen syyskuussa 2017. Niinikään REDIn rakennustyömaan kohdalla suljettuna olleet polkupyöräilyn ja jalankulun väylät avattiin vappuna 2018. Kulosaaren sillalta keskustaan ja Pasilaan johtavat polkupyöräilyn ja jalankulun väylät on palautettu entisille paikoilleen molemmille puolille Itäväylää, jossa ne kulkivat ennen REDIn rakennustöiden alkamista. Baanan aukeamisen myötä myös Kulosaaren sillalla sijainneet tilapäiset bussipysäkit ovat nyt lopullisilla paikoillaan Itäväylän katetun osuuden alla.

Kalasataman muut liikennejärjestelyt ovat voimassa sen mukaan, miten alueen katuverkosto ja muut rakennushankkeet valmistuvat – ne eivät ole enää sidoksissa REDIn työmaan vaiheisiin ja niitä koskevista muutoksista tiedottavat muut alueen rakentajat.